Haninge en av fem kommuner som växer mest

Folkmängden ökade i Haninge 2018.
Folkmängden ökade i Haninge 2018.
Haninge har fått nära 2 000 fler invånare under 2018. Kommunen är bland de fem med störst ökning i länet, enligt ny statistik från SCB.

Folkmängden i Haninge ökade med nära 2 000 invånare under förra året. Kommunen är bland de fem som växer mest i länet, enligt ny befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Ökningen i Haninge motsvarar 5,4 procent av den totala folkökningen i länet. Fler personer flyttade in till kommunen från länet än tvärtom. Totalt hade kommunen nära 90 000 invånare vid slutet av 2018.

Mest i länet ökar folkmängden i Stockholms kommun. På topp fem-listan över de kommuner med störst folkökning hittar vi också Järfälla, Nacka och Huddinge.

Ökning i länet – men mindre än prognosen

I hela Stockholms län ökade folkmängden med 36 000 under 2018, en ökning på 1,6 procent. Med invandring inräknat är det fler som flyttar till länet än härifrån. Däremot bröts flyttrenden gentemot övriga Sverige. Fler flyttade från Stockholms län till övriga Sverige jämfört med hur många som flyttade hit.

Det föddes något färre barn i länet jämfört med 2017 och antalet barn per kvinna har sjunkit. Totalt sett är den faktiska folkökningen något mindre än prognoserna från SCB och Region Stockholm.