ANNONS

Haninge har god tillgänglighet

ANNONS

HANINGE Haninge är en av få kommuner som prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Detta konstaterar Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.

Medan de flesta kommuner anger att man prioriterar funktionshindrade, så är det i praktiken få som lever upp till detta.

Haninge lever dock upp till alla Handisams kriterier.

Bland annat har Haninge verksamheterna tillgängliga för alla och man erbjuder praktik och anställning.