Haninge har högst krav för skolskjuts

Haninge har högst avståndskrav av alla Stockholmskommuner för skolskjuts.

– Gränsen borde vara tre kilometer, säger Yvonne vars son nästan har en timme till skolan.

Många föräldrar i Haninge våndas när barnen måste gå flera kilometer till och från skolan, speciellt under vinterhalvåret. För att kommunen ska stå för busskort krävs att eleven har över sex kilometer till skolan. De som till exempel bor 5,5 kilometer från skolan får gå om inte familjen köper ett busskort eller ordnar skjuts.

Lokaltidningen Mitt i har tittat på samtliga kommuner i södra länet och här är kilometergränserna för grundskolelever betydligt lägre.

Maria Fägersten (S), gruppledare i grund- och förskolenämnden, hävdar att Haninge har högst gräns i hela länet och nu vill hennes parti att avståndskravet sänks till fyra kilometer.

– Jag har svårt att se att de borgerliga partierna tycker att detta är rimligt. Få vuxna är beredda att gå 12 kilometer varje dag.

Yvonne bor med sin son mitt i Jordbro och sonen går i Söderbymalmsskolan.

– När jag går sträckan tar det 40 minuter och jag går snabbt. För honom som inte går lika snabbt och har packning tar det nästan en timme. Vems är ansvaret om något händer honom? Alla har inte råd att betala över 1 000 kronor för ett terminsbusskort, säger hon.

Enligt nämndens ordförande Alexandra Anstrell (M) ska förvaltningen i vinter eller vår ha kommit fram till vad fler elevbusskort skulle kosta skattebetalarna.

– Frågan är kanske om vi ska lägga skattemedel på högre skolpeng och fler lärare eller lägga dem på buss­kort, säger hon.

Fakta

Lägre krav i grannkommuner

Botkyrka: 2–5 kilometer (beroende på årskurs).

Huddinge: 2–5 kilometer (beroende på årskurs).

Nacka: 2–4 kilometer (beroende på årskurs).

Nynäshamn: 3–5 kilometer (beroende på årskurs).

Salem: 2,5–4 kilometer (beroende på årskurs).

Södertälje: 3–5 kilometer (beroende på årskurs).

Tyresö: 2 kilometer.

Värmdö: 3–4 kilometer (beroende på årskurs).

Enligt skollagen gäller sex kilometer som gräns för gymnasieskolan.