Haninge kan bli utan Spårväg syd

Haninge vill att Spårväg syd fortsätter sydost från Huddinge till Haninge.

Men Huddinge är inte lika intresserat. Förödande, menar Haningepolitikerna.

En mindre lokalpolitisk kris är på väg att brisera mellan Haninge och Huddinge.

I går måndag lämnade kommunstyrelsen i Haninge sina synpunkter på förslaget till Huddinges översiktsplan 2030. Den visar Huddinges idéer om framtida bebyggelse och infrastruktur och ska vara klar hösten 2014.

Där tas omtalade Spårväg syd upp och där saknar Haningepolitikerna en viktig kommun – sin egen.

Efter att sträckan Kungens Kurva–Älvsjö blivit verklighet vill nämligen Haninge att spårvägen byggs vidare sydost mot Haninge och sedermera även Tyresö.

Huddinge är inte lika intresserat.

– Vi har noterat Haninges synpunkt och kommer naturligtvis att fundera på om vi ska ta med spårreservat till Haninge i en slutlig översiktsplan. Planen är inte klar. Vi jobbar med att få till den första etappen mellan Kungens Kurva och Flemingsberg till att börja med, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

I Haninge talar man om att det regionala samarbetet kan skadas om inte spårvägen fortsätter och att förslaget är ett hårt slag mot planerna att länka samman stadskärnorna.

– Det vore förödande om inte Huddinge håller öppet för spårväg till oss. Då kör man över oss och det är inte bra för grannsämjan, säger Peter Olevik Dunder (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge.

Daniel Dronjak menar att Huddinge inte på något sätt är motståndare.

– Men det känns lite avlägset i dagsläget med tanke på hur tufft det varit för oss att få genom den första delen. Men vi kommer att titta närmare på frågan.

Oppositionsrådet i Haninge, Robert Noord (S,) vill att Haninge redan i en andra etapp försöker få spår till Haninge. Men kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (S) är försiktigare.

– Snabbussar i samband med att Södertörnsleden byggs ut är ett bättre alternativ de närmaste åren. Däremot är det ett måste med spår hit i framtiden, därför svarar vi Huddinge så skarpt.

Fakta

Grannkommun växer kraftigt

Den 16 oktober slog landstingets trafiknämnd fast att Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö ska byggas.

Anledningen är att Huddinge växer med 11 300 bostäder och 12 850 arbetsplatser fram till 2030.

Under samma tid räknar Huddinges kommunledning med att befolkningen ökar i antal från 100 000 till 140 000.