Haninge kommun inför ny hästpolicy

Hästar på bild
Haninge kommun har haft en hästpolicy sedan 2011 nu behövs en ny.
Alexandra Anstrell, Haningemoderaternas ordförande.
Alexandra Anstrell är andra vice ordförande i socialnämnden.
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
Meeri Wasberg är ordförande i kommunstyrelsen.
Haninge kommun är en av landets mest hästtäta kommuner. Nu ska kommunen ta fram en ny och bättre hästpolicy. Det ska stå hur byggregler ska vara utformade nära stall och ridanläggningar men också frågor som har koppling till hästnäringen.
– De som utövar hästsport är en stor näring, säger Alexandra Anstrell (M)

Haninge kommun är en av landets hästtätaste kommuner. Kommunen har sedan 2011 en hästpolicy både för att berika Haningebornas fritid och för hästnäringen.

Nu ska kommunen ta fram en ny och bättre hästpolicy, i den ska det till exempel stå hur byggregler ska vara utformade om hur nära man får bygga bostäder vid stall och ridanläggningar. Men också frågor som har koppling till hästnäringen och hästnäringsverksamhet.

– Det viktigaste skälet till att göra om policyn är att det underlag som låg till grund för den nuvarande hästpolicyn grundar sig i en analys och rapport som man gjorde av hästnäringen 2006.  Det är ett bra tag sen och det är dags att göra en ny kartläggning, säger Meeri Wasberg, ordförande i kommunstyrelsen.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge. Foto: Fredrik Hjerling

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Hästnäringen har också stor ekonomisk betydelse i Haninge, och utvecklingspotentialen är stor. Enligt rapporten ”Analys och kartläggning av Haninge kommuns hästnäring” hösten 2006 finns 120 hästföretag och 2 000 hästar inom kommunen.

Alexandra Anstrell, Haningemoderaternas ordförande.

Alexandra Anstrell (M) andra vice ordförande i socialnämnden. Foto: Arkivbild

Hästnäringen är därför en stor bransch i Haninge som sysselsätter många människor. Dessa företag finns inom en bredd av tjänster såsom tillhandahållande av stallplatser, avel och uppfödning, foderförsäljning, hovslageri, trav- och galoppträning samt hästturism, samt ett stort antal ridskolor inom kommunen.

– Hästnäringen är så stor som den är, det är Sveriges näst största idrott. Det är viktigt att jobba med den och även allting runt omkring, de som utövar hästsport är en stor näring och den är också en växande näring, säger Alexandra Anstrell, andre vice ordförande i socialnämnden.