ANNONS

Haninge kommun backar – säger upp avtal kring modulbostäder

Tomten längs Blockstensvägen i Jordbro och Meeri Wasberg (S).
Tomten längs Blockstensvägen i Jordbro och Meeri Wasberg (S).
Haninge kommun säger upp avtalet kring de omtalade och försenade modulbostäderna i Jordbro.
– Vårt tålamod är nu slut, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).
ANNONS

Artikeln har uppdaterats.

Haninge kommun påbörjar nu en process med att säga upp återstående delen av avtalet med exploatören Bäverdammen fastighet och förvaltning AB.

Kommunen har sedan tidigare betalat ut 3,7 miljoner kronor i förskottshyra för att försökt hjälpa byggherren att komma igång.

– Vi konstaterar att byggentreprenören med VD:n i spetsen inte klarat av att påbörja byggnationen enligt grundvillkoren i rimlig tid. Kommunen har gett bolaget alla möjligheter att uppfylla sitt åtagande men när detta inte sker påbörjar vi en process för att säga upp återstående avtal, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande på måndagen.

Fortfarande finns inga modulbostäder på tomten vid Höglundavägen och Lerstensvägen i Jordbro.

Fortfarande finns inga modulbostäder på tomten vid Höglundavägen och Lerstensvägen i Jordbro.

I stället ska tomten nu tillfälligt användas för annan kommunal verksamhet.

Vi avser att försöka komma till en dom eller beslut så fort som möjligt

Kerstin Sandin, förvaltningsrätten

Haninges avgående oppositionsråd Martina Mossberg (M) menar att hanteringen kring projektet i Jordbro varit ”vårdlös” och ”ansvarslös”.

ANNONS

– Detta slår hårdast mot Haninges skattebetalare som får betala 3,7 miljoner för ingenting, säger hon.

Haninge kommun riskerar sedan tidigare dryga miljonböter sedan fastighetsbolaget Aura Communities överklagat modulsbostadsprojektet till förvaltningsrätten.

Martina Mossberg (M) är kritisk till hanteringen av modulbostäderna i Jordbro.

Martina Mossberg (M).

Aura hävdar att Haninge kommun brutit mot upphandlingsreglerna när man lät Bäverdammen i början av 2019 ta över det ursprungliga hyresavtalet från byggherren Bo Cash AB.

Tomten röjdes i början av 2018

I september beslutade förvaltningsrätten att frysa hyreskontraktet tills vidare. Man ska snart komma med beslut om huruvida Haninge kommun begått fel.

– Vi avser att försöka komma till en dom eller beslut så fort som möjligt, säger Kerstin Sandin, föredragande jurist på förvaltningsrätten.

Tomten, som ligger intill en å i mitten av Jordbro, bestod tidigare av en äng med granskog.

Den var en populär plats för hundägarna innan röjningen påbörjades, och tidigare år har Jordbrobor firat valborg här.

Jordmassor började schaktas vid ängen i början av 2018.

Mitt i söker Meeri Wasberg för en kommentar.

Fakta

Modulbostäderna för nyanlända i Haninge – mer än hälften strukna ur planen

Handen: Häggvägen (skogsområdet söder om Örnens väg). Cirka 60 bostäder. Enda området i den ursprungliga modulbostadsplanen som är inflyttat.

Jordbro, två områden: Blockstensvägen/Lerstensvägen: Cirka 50 bostäder. Avtalet är just nu fryst av förvaltningsrätten och Haninge kommun har påbörjat en uppsägning av det. Ängen vid Södra Jordbrovägen/Jordbro gravfälts och Gullringskärrets parkering: Cirka 65 bostäder. Är enligt nuvarande planering senarelagt på grund av minskat flyktingtryck.

Vendelsömalm, två områden: Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen: Cirka 30 bostäder. Ej påbörjade. Tyrestavägen/Brandbergsleden: Cirka 30 bostäder. Blir enbart ungdomslägenheter, inga kommer att gå till nyanlända.