ANNONS

Haninge kommun ökar i ny mätning om myndighetsutövning

Haninge kommun ökar sitt genomsnittliga värde, till 72, i en undersökning av Stockholm Business Alliance och SKL om myndighetsutövning gentemot näringslivet. Man ökar i fyra områden, men backar i två.
ANNONS

Stockholm Business Alliance, där 54 kommuner ingår, har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomfört undersökningen om kommunal myndighetsutövning gentemot företagare de senaste åren.

I den senaste undersökningen har totalt 40 Stockholmskommuner undersökts avseende brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Haninge hamnar på ett genomsnittligt så kallat NKI-värde på 72, vilket är en ökning från förra mätningen på tre enheter. Betygsskalan går från 0-100. 70-80 är högt och 80-100 är mycket högt.

Haninge kommun förbättrar sig i myndighetsområdena ”markupplåtelse”, ”miljö- och hälsoskydd”, ”livsmedelskontroll” och ”serveringstillstånd”, men backar i områdena ”brandskydd” och ”bygglov”.

Enligt kommunen så har man infört flera åtgärder på senare tid som gjort att företagare i Haninge blivit nöjdare:

*Brandförsvaret har reviderat sin avisering vid tillsyn så företagen man besöker kan förbereda sig på bättre sätt.

*Socialförvaltningen har i sina ansökningar om serveringstillstånd nu utförligare anvisningar och webblänkning till andra myndigheter den sökande också måste ha tillstånd från.

*Trafikenheten har fått ökade personalresurser vilket förbättrat möjligheterna att möta kundernas förväntningar och Va-enheten har infört sänkta lägenhetsavgifter i VA-taxan, vilket har gett positiv effekt för exploatörer genom en lägre anslutningsavgift för flerfamiljshus.

*Välbesökta nätverksforum, som frukostmöten och ”Näringslivets dag”, har bidragit till ökad dialog mellan kommunen och näringslivet.

ANNONS

Här kan du läsa hela rapporten.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Haninge direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.