Haninge krävs på 25 000 i skadestånd till mobbad elev

Haninge kommuns åtgärder räckte inte, menar BEO. Mobbningen av elev fortsatte. Nu kräver man att Haninge betalar ut 25 000 i skadestånd till eleven.
Haninge kommuns åtgärder räckte inte, menar BEO. Mobbningen av elev fortsatte. Nu kräver man att Haninge betalar ut 25 000 i skadestånd till eleven.
BEO, Barn- och elevombudet, kräver att Haninge kommun betalar 25 000 i skadestånd till en elev.

Eleven ska ha känt sig mobbad av skolkamrater under en treårsperiod på en skola, utan att skolans åtgärder kunnat förändra situationen.

Sparkar, slag och nedsättande ord ska ha funnits med i mobbningen.

– Skolan har jobbat jättemycket med saken, men BEO tittar ju på elevens upplevelser och då är det kanske så att åtgärderna inte nått fram. Skolan har gjort massor, man har anställt människor att jobba med eleven, men eleven har ändå haft en negativ upplevelse. Och det handlar till slut om elevens upplevelse för BEO, säger Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge.

25 000 är en relativt liten summa jämfört med summor som kan krävas ut.

Till exempel fick en elev 120 000 kronor i skadestånd av Umeå kommun år 2014.

Men det är ovanligt med riktade krav om skadestånd från BEO mot Haninge.

– Kanske är det så att kommunen inte lyckats helt och fast i fallet. Det är jättebeklagligt att eleven fortsatt haft en negativ upplevelse, säger Lina Axelsson Kihlblom.

28 januari ska Haninge kommun svara BEO.

Haninge har tre val. Betala, försöka jämka skadeståndet eller säga nej. Det senare alternativet kan leda till tingsrättsförhandling och sluta i betydligt högre summor.

– I det här fallet vet jag inte hur kommunen kommer ställa sig. Är det skadestånd som behövs så kanske vi får ta det. Jag har vart inne och besökt skolan, och BEO har sett att vi gjort massor, men ibland räcker inte det och det är beklagligt, säger Lina Axelsson Kihlblom.