Haninge på väg att backa

Villaägarna i Gudö är rädda för ökade gatukostnader. Kommunen medger nu att gatukostnader kan vara problematiskt.
Villaägarna i Gudö är rädda för ökade gatukostnader. Kommunen medger nu att gatukostnader kan vara problematiskt.
Kolartorps fastighets­ägare slipper ökade gatukostnader på 140 procent – och nu höjs allt fler röster för att tomt­ägare ska slippa betala för vägar.

– Jag kan i nuläget inte säga hur det blir, säger Martina Mossberg (M).

Att Haninge tar ut höga gatukostnader för fastighetsägare har rivit upp känslorna i villaområdena Skogs-Ekeby i Tungelsta, Kolartorp i Handen och Gudö i Vendelsö.

Lagstiftningen ger Haninge rätt, men det är bara på senare år den i praktiken kommit till användning.

I stället för att låta Haninges invånare gemensamt betala för nya vägar och gator via skatten, så belastas nu de närmast intilliggande villaområdena.

Men de beräknade kostnaderna har blivit kraftigt mycket högre när kommunen slarvat och stött på problem i arbetet. I Kolartorp har det handlat om att kostnaderna blivit omkring 140 procent högre än beräknat. För många tomtägare handlar det om ökade kostnader på upp emot 200 000 kronor.

Men efter en oberoende granskning av kostnaderna i Kolartorpsprojektet, där 70 fastighetsägare berörs, backar nu kommunen.

Revisionsbyrån Ernst & Young slår fast att över två miljoner kronor av den totala kostnaden inte ens säkert kan hänföras till projektet.

– Det är helt uppen­bart att Ernst & Young visar på en del brister och det måste vi arbeta med att rätta till, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M).

Kommunen väntas nu minska kostnaderna i Kolartorp, men Martina Mossberg vill inte bekräfta det.

– Vi har inget besked att ge Kolartorpsborna ännu, vi återkommer.

Frågan är dock om de minskade kostnaderna i Kolartorp mildrar känslorna. Vid nyexploateringsområdet i Gudö träffar vi Ulf Nilson, ordförande i Villaägarna Haninge-Tyresökretsen, och Staffan Gripenfors, ordförande i Vendelsö fastighetsägarförening, och flera andra frustrerade Gudöbor.

Nyutbyggnaden i området, med vägar, vatten och avlopp, skulle ha varit klar i höstas men väntas inte bli klar förrän nästa år. Här kommer kostnaderna också att bli avsevärt mycket högre än beräknat.

– Man ska inte ta ut förtäckta skattehöjningar som bara drabbar en del. Många har bott här i 30–50 år och får nu en förtäckt skattehöjning på kanske 200 000 kronor. Men de som kommer att använda vägen mest behöver kanske inte betala förrän om tio år, eller överhuvudtaget, säger Ulf Nilson.

Kommunen har försvarat sin hållning med att flera fastigheters värden stiger och att skatten inte behöver höjas för Haningeborna.

– De har sagt till mig att vi inte ska bli rika på utbyggnaden, men jag blir inte rik på detta. Ökad trafik och inga ängar eller hästar längre. Hur skulle värdet på min tomt öka? frågar sig Ulla Regnér som bara bor en bit in på Tutviksvägen.

Britta Orring är mark- och exploateringschef och medger att lag­en är problematisk.

– Det är klart att vi som jobbar med detta tycker det är jätteknöligt och det vore enklare om politikerna valde ett annat sätt. Men det beslutar inte vi om.

Fakta

Utredning kan leda till nya regler

Bara 37 av Sveriges 290 kommuner tillämpar lagen om att ta ut gatukostnader av fastighets­ägare.

Den 9 januari kom den så kallade plangenomförandeutredningen som bostadsminister Stefan Attefall (KD) tillsatt.

Där föreslås skydd för de fastighetsägare som redan har tillgång till gatunätet, men som ändå drabbas av nya gatukostnader.

Källa: Regeringen, Villaägarna