Haninge har passerat 86 000 invånare

Haninge kommun satsar nu på att öka simkunnigheten bland barnen.
Haninge kommun satsar nu på att öka simkunnigheten bland barnen.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsordförande, på platsen där 450 bostäder ska byggas.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsordförande, på platsen där 450 bostäder ska byggas.
Arkivfoto: Vid Hanvedens IP väntas Haninges nya simhall hamna.
Arkivfoto: Vid Hanvedens IP väntas Haninges nya simhall hamna.
✔️ Så ska Haninge satsa sig ur dåliga simkunnigheten bland barnen ✔️ Då ska nya simhallen stå klar ✔️ Haninges invånarantal har passerat 86 000 ✔️ Kommunen missar målet som "attraktiv arbetsgivare" ✔️ Då ska nya skolan i södra Handen vara färdig. ✔️ Här är Kommunkollen Haninge.

Haninge ska satsa sig ur den dåliga simkunnigheten bland barnen

Bara 38 procent av eleverna i årskurs 3 i Haninge kan simma, enligt siffror från läsåret 2015/16.

Utbildningsförvaltningen har nu fått i uppdrag att satsa sig ur de svaga siffrorna och öka barnens simkunnighet, på uppdrag av grund- och förskolenämnden.

Alla elever i årskurs 2, 5 och 8 ska få fyra tillfällen simundervisning per läsår, elever i årskurs 3, 4 och 7 som inte klarat simkraven ska också få fyra simundervisningstillfällen, elever i årskurs 8 som inte klarat kunskapsmålen får ytterligare fyra simundervisningstillfällen per läsår, och i årskurs 9 får elever som inte uppnått kunskapsmålen totalt åtta simundervisningstillfällen per låsår.

Dessutom ska samtliga Haninges idrottslärare erbjudas två dagars utbildning redan nu under våren och sommaren 2017 för att alla ska ha förmåga att bedöma och undervisa simkunnighet.

De elever i Haninge som inte får fullständigt betyg i idrott och hälsa, har ofta misslyckats med just kunskapskravet i simning, skriver kommunen.

Kommunen bommar målet som ”attraktiv arbetsgivare”

Haninge kommun misslyckas med målet att bli en ”attraktiv arbetsgivare” – detta på grund av sjuktalen.

Enligt kommunstyrelseförvaltningen bedömer man det som svårt att nå målet eftersom sjukfrånvaron för hela kommunen just nu prognostiseras högre än målvärdet för kommande året, som är fem procent.

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön och kunna sänka sjukfrånvaron är fortsatt en prioriterad fråga för kommunen, skriver kommunstyrelseförvaltningen.

Ny f-6-skolan i södra Handen klar hösten 2019

Mitt i har tidigare skrivit om det stora bostadsprojektet i det gamla fritidshusområdet ovanför Rudans friluftsområde i Handen, vid Örnens väg.

Totalt ska 450 bostäder byggas.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i området vid Örnens väg där 450 bostäder, skola och förskola ska byggas.

Nu är det klart att den privata f-6-skolan i området ska vara klar senast 1 augusti 2020 och ta minst 350 elever, samt att förskolan som ska stå klar senast 1 augusti 2019 och ta minst 120 barn. Lokala byggbolaget Turbinen bygger.

 

Kultur och fritids Michael Carlsson och Jörgen Haaf vid Hanvedens IP. ”Detta är en bra plats för kommuninvånarna, och bussarna stannar ju här på Ringvägen intill”, sade Michael Carlsson till Mitt i när det stod klart att Hanvedens IP blivit det hetaste alternativet som plats för nya simhallen. Arkivfoto: Mitt i

Nya simhallen ska stå klar tidigast 2019

Haninges nya simhall, som den politiska ledningen avsatt 352 miljoner kronor för i budgeten, kommer stå klar tidigast år 2019, detta framgår i kommunala handlingar Mitt i tagit del av.

Den mest troliga platsen för simhallen just nu är Hanvedens IP.

Fritidsgårdar ska flyttas

Åbygårdens fritidsgård i Västerhaninge är aktuell för flytt på grund av Åbygårdens dåliga skick, vilket Mitt i skrivit om tidigare.

Men nu  kan Mitt i berätta att kommunen även vill flytta fritidsgården Lyckebygården i Vendelsö, från sina lokaler inne i Lyckebyskolan.

Kommunen anser inte att det är optimalt att fritidsgården, som haft problem med drogförsäljning och ungdomsstök utanför lokalerna, ligger inne i skolan. Detta framgår i kommunala handlingar.

Haninge över 86 000 invånare

Haninges invånare fortsätter att öka och den sista mars var antalet över 86 200 personer, uppger Haninge kommun.

Haninge är i dag landets 24:e största kommun, bakom Växjö på 89 983 invånare.