Haninge släcks ner under en timme

HANINGE Haninge kommun ska delta i Världsnaturfondens projekt ”Earth Hour” genom att Haninge ska släckas ner den 28 mars kl 20.30–21.30.