Haninge trycker på för Spårväg Syd

Haninge har betydande möjligheter till högre bostadsbyggande om kollektivtrafiken förbättras till resten av regionen, skriver kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) i sitt remissvar till Sverigeförhandlingen.

Enligt kommunens nya översiktsplan utgår Haninge från att bygga minst 600 lägenheter per år, i praktiken 10 000 lägenheter till år 2030.

Haninge betonar att det är av särskild betydelse för Haninge med tågstopp i Flemingsberg, men också att den planerade Spårväg Syd bör fortsätta från Flemingsberg ända till Haninge, och i framtiden även vidare till Tyresö centrum.