Haninge väntar på topp i dödstalen

Jadwiga Ruohonen med sin syster Grazyna Sundborg besöker graven.
Jadwiga Ruohonen med sin syster Grazyna Sundborg besöker graven.
Tusentals ljus tänds på kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Haninge under allhelgonahelgen.
I framtiden kommer ljusen att bli ännu fler.
– Prognosen är en topp i antalet dödsfall mellan 2020-2022, säger kyrkogårdschefen Leena Poutiainen.

Allhelgonahelgen står inför dörren och då kommer folk att strömma till kyrkogårdar och begravningsplatser runt om i Haninge. Ett besök på en viloplats den här helgen har blivit allt vanligare enligt både kyrkogårdschefer och Sveriges Begravningsbyråers förbund.

– Vi har sett att det ökat från år till år, säger också Leena Poutiainen som är kyrkogårdschef i Österhaninge församling.

Skillnader i Haninge

Hon är just nu fullt upptagen med bildandet av pastoratet som kommer att äga rum 1 januari. Då går Dalarö-Ornö-Utö församling, Västerhaninge-Muskö församling och Österhaninge församling samman i ett pastorat.

Det kommer även att påverka begravningarna och kyrkogårdsförvaltningarna i Haninge.

– Det finns en del lokala skillnader i Haninge och det tror jag även att det kommer att finnas efter 1 januari.

Muskö för Musköborna

I dag får till exempel bara församlingsbor i Muskö gravplats på Muskö. Bor du i Västerhaninge kan du inte få gravplats här.

Topp i dödstalen väntar

Vad man däremot vet om, är att det kommer att behövas fler gravplatser runtom i Haninge framöver. Antalet avlidna kommer att öka. Och förvaltningen ser enligt siffror från Statistiska centralbyrån en topp åren 2020-2022.

– Dessutom växer Haninge. Vi sätter igång med planering nästa år. Vi kommer att klara toppen , men nya gravkvarter tar tid att göra. Därför behöver vi vara ute i god tid. Det är nya vägar som ska byggas och mark som ska förberedas för gravsättning, säger Leena Poutiainen.

Begravningsplatser behöver växa

Fler gravar kommer att tillkomma vid Österhaninge begravningsplats.

– Även på Ornö behöver vi växa. Vi kommer att fråga öborna om de vill utöka minneslunden eller om de vill ha en askgravlund.

Begravningstraditioner i förändring

Begravningstraditionerna har förändrats i Sverige med åren. I dag vill klart flest bli kremerade. Och i Stockholmsområdet är kremering vanligare än i övriga landet. Snittet för landet är drygt 80 procent kremering, men Österhaninge ligger ändå över rikssnittet. Bland personer med invandrarbakgrund är det vanligt med kistbegravning.

Jadwiga Ruohonen med sin syster Grazyna Sundborg på Österhaninge begravningsplats.

På Österhaninge begravningsplats träffar vi systrarna Jadwiga Ruohonen och Grazyna Sundborg. De berättar att de kommer från Polen. 

– Här ligger mamma och hennes sambo. Kistbegravning är vanligast i Polen. Men jag vill bli kremerad, säger Jadwiga Ruohonen

Olika traditioner

De berättar att de kommer till gravplatsen minst två gånger i månaden. Jadwiga Ruohonen att hon brukar promenera från Jordbro.

– Vi kommer hit även på allhelgona. Vi firar allhelgona enligt både svensk och polsk tradition. De kan infalla lite olika, säger Jadwiga Ruohonen

Max en månad är lag

Enligt begravningslagen ska det gå max en månad mellan att en person dör till att den blir antingen kremerad eller jordfäst om det handlar om en kistbegravning.

– Vi klarar den tiden, men i några fall kan det gå över, men då beror det på dödsboets önskemål, till exempel att man vill invänta släktingar för att passa in ett speciellt datum och då hänger det inte på oss. Men det brukar i sådana fall inte vara fråga om mer än några dagar över tiden, säger Leena Poutiainen.

Tar lång tid i Sverige

Sverige är enligt Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF) världsledande när det gäller tiden mellan dödsfall och begravningsceremoni. Men muslimerna i Sverige tar inte lika lång tid på sig. Enligt SBF ska jordfästningen ske inom 48 timmar.

– Muslimerna vill ha en snabb gravsättning och vi kan få en beställning från ena dagen till den andra. På vintern kan det här vara svårare på grund av tjälen, men vi har ett gott samarbete med imamen och de visar förståelse, säger Leena Poutiainen.

Så är läget i Österhaninge församling

I Österhaninge församlings upptagningsområde kremeras 74 procent av de avlidna.

26 procent av de avlidna begravs i kista.

Vid Österhaninge kyrkogård sker inga gravsättningar om det inte finns familjegrav sedan tidigare.

Vid Österhaninge begravningsplats finns utbyggnadsplaner.

Här finns även muslimska gravkvarter.