Haningebo vill se fler elbilsladdare

Haningebon föreslår en stor satsning på elbilsladdare i Haninge.
Haningebon föreslår en stor satsning på elbilsladdare i Haninge.
Haninge kommun bör ordna så att köpcentrumen, hotellen och de större parkeringarna tillhandahållar elbilsladdning med typ 2-laddare eller bättre. Eller så bör kommunen se till att öka tätheten av laddare av typ två eller bättre. Detta föreslår en Haningebo i ett medborgarförslag.

Antalet elbilar väntas öka kraftigt i såväl i Haninge som i resten av Stockholm och landet de kommande åren.

Nu föreslår en Haningebo via ett medborgarförslag att Haninge kommun sätter fart och ordnar med förutsättningarna:

”Målet bör vara att tillse att det finns laddare av typ två på samtliga allmänna större parkeringar (minst 20 procent av möjliga parkeringsplatser), och att det finns på samtliga destinationer inom handel, hotell, nöje”, skriver Haningebon i förslaget.

Södra Stockholm har betydligt färre möjligheter för laddning av elbilar.

Haningebon föreslår också att minst två större anläggningar för snabbladdare anläggs i Haninge, där minst 20 elbilar kan laddas samtidigt.

”Södra Stockholm har betydligt färre möjligheter för laddning av elbilar. Destinationsladdare, hemmaladdare och superladdare finns det tyvärr väldigt få av i Haninge. I dag på Haninges hemsida kan man finna två stycken typ två-laddare och övriga rekommendationer är vanliga enkla 220-uttag som tyvärr tar alldeles för lång tid att använda för att bli praktiska”, skriver Haningebon.

En riktad satsning på elbilsladdning skulle sätta Haninge på kartan som en miljövänligare kommun, menar Haningebon.