Haningebo föreslår separata badtider – för feta män

En man i Haninge vill se separata badtider för män på över 100 kilo i Torvalla simhall.

Enligt mannens medborgarförslag, som kom in i fjol, anser sig han och andra män i denna viktklass diskriminerade och utsatta eftersom de inte ser ut som alla andra.

Men förslaget får nu tummen ner av kultur- och fritidsförvaltningen.

”Förvaltningen tycker det är oerhört tråkigt att förslagsställaren upplever känsla av diskriminering och utsatthet på grund av sitt utseende. Alla människor ser olika ut och genom att inte särskilja överviktiga personer, eller underviktiga personer, vill vi uppmana till allas lika värde och rätt till att vara i simhallen samtidigt”, svarar förvaltningens idrottsstrateg Sara Nilsson på medborgarförslaget.

Sara Nilsson framhåller också i svaret att Torvalla simhall har en väldigt hög beläggning, och att det blir ”väldigt svårt” att tillgodose önskemål och behov ”utifrån kroppsbyggnad”. Kultur- och fritidsförvaltningens riktade satsning med en separat badtid för kvinnor över 16 år fortsätter dock, skriver Sara Nilsson. Detta sker två-tre gånger per år och enligt förvaltningen har det funnits en stor efterfrågan på detta.

Men mannen ska inte helt ge upp – framförallt inte om Haninges män blir allt fetare i framtiden.

”Om efterfrågan från andra målgrupper blir mycket stor kan förvaltningen tänkas göra andra riktade satsningar i framtiden”, skriver Sara Nilsson i svaret.