På måndag införs rökförbudet – Haningebor uppmanas ange rökare

Sommaruppslag. Rökningsförbud. Heikki Tuomenharju, Toni, Staffan Pettersson och Alpo Huikuri på O’learys i Haninge centrum.
Heikki Tuomenharju, Toni, Staffan Pettersson och Alpo Huikuri på O’learys i Haninge centrum.
Snart är det färdigblossat på uteserveringar och en rad andra ställen i Haninge.
Nu på måndag träder den nya lagen om rökförbud i kraft, med angiveri och rökfria centrum som konsekvenser.
Men det råder viss förvirring kring vad som egentligen gäller.

Detta blir sista helgen – på måndag är det färdigrökt på Haninges uteserveringar. Då träder den nya lagen om rökförbud i kraft som också gäller på idrottsplatser, perronger, busskurer och lekplatser. Även vid entréer till butiker, stationer och bibliotek blir det förbjudet att röka och askkoppar som sitter vid entréerna i dag plockas bort.

– Syftet med lagen är att man ska kunna gå in i en rökfri lokal utan att utsättas för rök, säger David Engstrand, tobakshandläggare på länsstyrelsen i Stockholms län.

Vägen till rökförbud – år för år

Från rökfria flyg till rökfria uteserveringar

1977 – Obligatoriska varningstexter och innehållsdeklarationer införs på tobaksförpackningar.

1988 – SAS inrikesflyg blir rökfria.

1993 – Tobakslag som innehåller rätten till rökfri arbetsmiljö.

1994 – Rökrutor på skolorna förbjuds.

1997 – 18-årsgräns införs för köp av tobak.

1997 – Rökförbud införs på flyg i EU:s medlemsstater.

2000 – Rökförbud införs på X2000-tåg.

2005 – Rökförbud införs på serveringsställen, med undantag för uteserveringar.

2015 – Rökning förbjuds på utomhusperronger i Stockholms tunnelbana.

1 juli 2019 – Rökning förbjuds på uteserveringar, busshållsplatser, idrottsplatser, lekplatser och tågperronger i Sverige. Förbudet gäller cigaretter, e-cigaretter och vattenpipor och gäller utanför entréer till lokaler som är till för allmänheten, såsom butiker och restauranger.

Men hur långt från en entré som förbudet ska gälla har lagstiftaren lämnat till respektive kommun att bedöma. I Haninge räknar man med runt två-tre meter från entréer, men det finns inget uttalat avstånd för hur långt utanför en uteservering man får röka.  Är det krog- och butikstäta gågator och delar av centrum med mycket entréer kan de bli så gott som helt rökfria.

Allmänheten uppmanas rapportera in

Det är sedan upp till butiks- och restaurangägare att ta bort askkoppar och informera om förbudet. De ska se till att förbudet följs annars kan det bli vite, ett slags böter. I Haninge kommer inga extra resurser att läggas på att kontrollera att förbudet följs, men allmänheten uppmanas kontakta kommunen om de ser gäster röka.

”Gäster behöver klaga till kommunen om krogar låter folk fortsätta röka”

Suzanne Bengtsson, länsstyrelsen

– Det finns så många krogar och så få inspektörer. Vi måste helt enkelt ha hjälp av allmänheten. Gäster behöver klaga till kommunen om krogar låter folk fortsätta röka, säger Suzanne Bengtsson på länsstyrelsen till SVT.

”Det är idiotiskt, jag blir förbannad”

På O’learys i Haninge centrum står det än så länge askkoppar på varje bord på uteserveringen.

Vid ett av borden sitter Heikki Tuomenharju, Toni, Staffan Pettersson och Alpo Huikuri och röker. De tycker att rökförbud på uteserveringar är att ta det för långt.

 

Heikki Tuomenharju, Toni, Staffan Pettersson och Alpo Huikuri på O’learys i Haninge centrum.

Sommaruppslag. Rökningsförbud. Heikki Tuomenharju, Toni, Staffan Pettersson och Alpo Huikuri på O’learys i Haninge centrum.

– Det är idiotiskt, jag blir förbannad. Jag köper att man inte får röka inomhus men det här är vansinne, säger Staffan Pettersson.

– Det har gått till överdrift. Det borde finnas åtminstone en liten del för rökare. Det borde vara upp till ägaren, fyller Toni i.

Problem med slängda fimpar

I Haninge är nedskräpningen av fimpar stor. Om nedskräpningen blir värre när askkoppar plockas bort, så kommer fler papperskorgar med inbyggda askkoppar att sättas upp. Sådana papperskorgar finns redan i dag på till exempel torg i kommunen.

Rökning i siffror

64 fimpar på 100 meter trottoar

7 procent av männen och 7 procent av kvinnorna i Sverige röker dagligen, vilket är en halvering sedan 2006 då 14 procent rökte dagligen.

Flest antal rökare finns i åldersgruppen 45-64 år, där 10 procent uppger att de röker dagligen. 2006 var den siffran 19 procent.

På 1960-talet rökte varannan man, och på 70-talet rökte var tredje kvinna.

Regeringen har ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Målet innebär att andelen som röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025.

63 procent av skräpet i stadsmiljö är fimpar, 80 procent av skräpet är tobaksrelaterat.

På 100 meter trottoar finns det i snitt 64 fimpar.

Källa: SKL, regeringen, Håll Sverige rent, Folhälsomyndigheten

”Centrala platser städas dagligen på fimpar. Renhållningen utvärderas och anpassas efter behov regelbundet”, skriver Gunilla Ejefors Lublin, på kommunstyrelseförvaltningen i ett mejl till Mitt i.