Två av tio Haningebor står utan skyddsrum

Fredrik Boberg och Anders Henebratt tittar till skyddsrummen i gamla Jordbromalmsskolan.
Fredrik Boberg och Anders Henebratt tittar till skyddsrummen i gamla Jordbromalmsskolan.
Om kriget kommer saknar nästan två av tio Haningebor skydd. Det instabila läget i närområdet gör att regeringen nu ser över hur den ska skydda befolkningen.

I ett ensligt omklädningsrum nere i nedlagda Jordbromalmsskolan hänger en blå t-shirt i pojkstorlek på en av krokarna. En svart träningsflaska står på bänken.

Fram till att skolan lades ned 2011 användes detta och det närliggande omklädningsrummet, som båda vetter mot Jordbros konstgräsplan, flitigt av skolan. I dag är det bara fotbollsföreningarna som använder rummen några gånger i veckan.

Men omklädningsrummen är högaktuella på annat sätt – båda är nämligen skyddsrum.

Ökad krigsberedskap

Skyddsrummen aktualiserades på nytt när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nyligen skickade ett brev till alla kommuner med krav på ökad krigsberedskap. Bland annat ska kommunerna bidra till ett ökat säkerhetsskydd och medverka till att skyddsrummen blir fler. Bakgrunden är den världspolitiska utvecklingen som bedöms som mer osäker än på länge.

Anders Henebratt och Fredrik Boberg på kommunala fastighetsbolaget Tornberget har öppnat det ena skyddsrummet så vi ska få en titt.

– Vi är väl här på gamla Jordbromalmsskolan en gång i veckan, och tittar då samtidigt till skyddsrummen, säger Fredrik Boberg.

Tittar över lokaler

Tänker ni mer på att det är viktigt att hålla skyddsrummen i skick nu när omvärldsläget ändrats?

– Nej, det kan jag inte säga. Vi har ju en underhållsplan vi följer, så det är inget som ändras där. Vi håller samma nivå på underhållet. När vi är här så går vi ju igenom alla våra lokaler, säger Anders Henebratt.

Finns det då tillräckliga utrymmen som ska skydda alla Haningebor från bränder, stötvågor, splitter, gas, radioaktivitet och biologiska stridsmedel?

Svaret är nej. Mitt i:s sammanställning visar att bara 83 procent av Haningeborna har tillgång till ett skyddsrum, som kontrolleras av myndigheterna. 14 442 Haningebor skulle inte få plats om kriget kommer.

Bättre i Haninge

Situationen med betydligt färre skyddsplatser än antalet kommuninvånare är densamma över landet. Men det ser ändå bättre ut i Haninge jämfört med grannkommunerna. Totalt finns 7 miljoner skyddsrumsplatser, men vi är runt 10 miljoner invånare.

Hur ser MSB på detta?

– Skyddsrum är en lösning som främst har bedömts ge ett relevant skydd för människor i tätorter. Men hur man ska se på den här frågan är också något som kan komma att belysas i -arbetet med vårt regeringsuppdrag, säger Svante Verger, kommunikationsdirektör på MSB.

Skulle vi klara att ta oss till skyddsrummen om kriget kom i dag?

– Då skulle vi inte ha en förberedd organisation för att hjälpa människor till skyddsrummen, utan vi skulle behöva improvisera. Det kan jag säga.

Gasmasker och fläktar

Nu har regeringen alltså bestämt att MSB under 2017 ska göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig, och skyddsrummen är en del i det.

I just gamla Jordbromalmsskolan finns tre av Haninges skyddsrum. Två av dem är alltså omklädningsrum, ett är förråd. Gasmasker, toaletter och fläktar ska kunna plockas fram snabbt, och finns i förråd.

Till de tre skyddsrummen i gamla Jordbromalmsskolan skulle runt 500 personer från centrala Jordbro kunna ta sig vid krig.

48 timmar

Det får inte ta mer än 48 timmar att återställa till exempel ett omklädningsrum till sitt originalskick som skyddsrum. Det är brandförsvaret eller konsulter som ser till att allt är som det ska i skyddsrummen i Haninge. Men det är långt mellan kontrollerna.

– Skyddsrummen ska kontrolleras vart 10:e år, men vill det sig illa kan det ta 15–20 år. Pengarna räcker inte till, -säger Anders Hultin, insatsledare på Södertörns brandförsvar.

Måste ansöka

Jordbromalmsskolan väntas rivas om några år. Skyddsrumsinnehavet kräver att kommunen då ansöker om avveckling av skyddsrum.

– Kommunen får rivningslov men inte startbesked förrän MSB kommit med avvecklingsbeslut. Säger vi att ett skyddsrum är så viktigt att vi inte kan avvara det måste Haninge kommun se till att skyddsrummet integreras i ny byggnad eller så måste man bygga ett ersättningsskyddsrum, säger Lars -Gråbergs på MSB.

Fakta

65 000 i hela landet

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. I många fall finns de i vanliga bostadshus och offentliga byggnader.

Fastighetsägaren ansvarar för underhållet. Det ska sitta skyltar som visar var skyddsrummet finns.

Ett skyddsrum ska skydda invånarna vid krig och andra allvarliga kriser och olyckor. Rummen ska tåla påfrestningar utifrån, exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning.

Skyddsrummen används ofta som förråd eller samlingslokal, men ska inom 48 timmar kunna återställa till sitt ­ursprungliga syfte.

Källa: MSB

Tre myter om rummen

1 Du hör till ett speciellt skyddsrum

Det kommer inte att stå någon i dörren och pricka av dig. Om det behövs söker man sig till det skyddsrum som ligger närmast.

2 Det är förbjudet att förvara saker i skyddsrummen

MSB menar tvärtom att det är bra att skyddsrummen används i fredstid. Dock ska det gå att tömma skyddsrummen och ställa dem i ordning inom 48 timmar. Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till.

3 Det är hemligt för andra länder var rummen ligger

Symbolen för skyddsrum ska i stället signalera till angripande makt: ”Här har vi inget att dölja, här finns enbart civilbefolkning.”

Källa: Lars Gråbergs, handläggare på MSB