Haningeborna tar bilen – inpasseringarna in till stan ökar

Linda Stoltenberg, som står och tankar på Statoil i Handen, tror att problemen med pendeltågen ligger bakom att så många fler tar bilen in till stan.
Linda Stoltenberg, som står och tankar på Statoil i Handen, tror att problemen med pendeltågen ligger bakom att så många fler tar bilen in till stan.
Haningebornas bilpendlande in till stan ökar, trots målet att minska utsläppen av växthusgaser. Det visar Mitt i:s granskning.

– Detta är naturligtvis inte bra, säger Haninges miljöstrateg Frida Nordström.

Haninge har som mål att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen med 40 procent mellan 1990 och 2020. År 2050 ska det inte finnas några nettoutsläpp av växthusgaser alls.

Just nu tycks dock utvecklingen gå mot ett växande bilpendlande, visar Mitt i:s granskning. Statistik som Transportstyrelsen tagit fram på uppdrag av Mitt i visar att Haningeregistrerade bilars passager genom betalstationerna för trängselskatt inne i Stockholm ökar.

Vi har tittat på antalet passager vid betalstationerna under perioden januari-augusti under åren 2013, 2014 och 2015 (under juli registreras inga passeringar eftersom den månaden är fri från trängselskatt).

Efter att Haningebornas bilpendlande först minskade under 2014, har det ökat med 4,8 procent i år, eller 31 166 fler passeringar.

Uppgifterna är överraskande för kommunen.

– Men det finns naturligtvis flera olika orsaker. Befolkningsökningen är en, att pendeltågsstationen i Vega inte är klar är en annan (väntas stå klar först år 2019, red anm). Men jag är lite förvånad över denna stora ökning, säger Frida Nordström, miljöstrateg på kommunen.

Kommunen jobbar främst med problemet att Haningebornas bilresor inom kommunen är så många – men att även pendlingsresorna i bilen ökar kraftigt överraskar.

– Vi behöver titta på vilka faktorer som ligger bakom, har till exempel fler Haningebor börjat förvärvsarbeta i Stockholm? säger Frida Nordström.

I den översiktsplan kommunen nu arbetar med koncentreras bebyggelsen kring pendeltågsstationerna och andra kommundelar välförsörjda med kollektivtrafik, berättar hon vidare.

På Statoil i Handen står Linda Stoltenberg, 43, och tankar bilen. Hon tar själv bilen varje dag, och tror att problemen med pendeltågen ligger bakom ökningen.

– Jag tror folk börjat bli irriterade på alla problem som varit. Antingen är tågen försenade eller så står de stilla. Sedan tycker jag personligen att bussarna tar för lång tid för många. Nynäsvägen blir lite för ”bra” för bilisterna, säger hon.

Lokaltidningen Mitt i har även tittat på situationen i flera Södertörnskommuner och sett samma mönster där. I Tyresö ökade bilpassagerna med fem procent under perioden, i Huddinge med elva procent och i Botkyrka åtta procent.

Fakta

Så har det sett ut

Inpasseringar med Haningeregistrerade fordon via trängselskattstationerna inne i Stockholm, 1 januari-31 augusti: (under juli registreras inga passeringar)

2013: 659 116

2014: 646 953

2015: 678 119