Haningepappor tar ut allt fler föräldradagar

Utanför Haninge centrum träffar vi Dilawer Sadighi, 34 år, som avvaktat med att ta ut sina dagar.  – Min dotter är bara 2,5 månader så jag har inte tagit föräldraledigt än, men jag planerar att ta ut alla mina pappadagar när hon blir runt 3 år. Jag tycker pappor borde jobba mindre och vara hemma mer. Det är bra att vara hemma med sina barn, inte bara för barnet utan för sin egen skull också, säger han.
Utanför Haninge centrum träffar vi Dilawer Sadighi, 34 år, som avvaktat med att ta ut sina dagar. – Min dotter är bara 2,5 månader så jag har inte tagit föräldraledigt än, men jag planerar att ta ut alla mina pappadagar när hon blir runt 3 år. Jag tycker pappor borde jobba mindre och vara hemma mer. Det är bra att vara hemma med sina barn, inte bara för barnet utan för sin egen skull också, säger han.
Papporna i Haninge tar ut fler föräldradagar än både riks- och länssnittet.

– Det ökar stadigt i Haninge, men inte med någon raketfart, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Haninges pappor tar ut en allt större andel av de gemensamma föräldradagarna. Med 38,8 procent ligger de över både riks- och länssnittet, enligt Försäkringskassans senaste siffror.

– För tio år sedan tog Haninges pappor ut 36,3 procent. Det är ingen jättesnabb ökning mot ett jämställt uttag, men den är stadig. Första delmålet för papporna är 40 procent, nästa är 50, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Om man utgår från den ökningstakt som varit i landet sedan början av 2000-talet tror Försäkringskassan att föräldrarna delar 60/40 på föräldrapenningen år 2033, och att det är helt jämställd delning, alltså 50/50, år 2046.

Vad är det som påverkar?

– Högre utbildningsnivå innebär att det med stor sannolikhet finns en mer jämställd fördelning. Också om kvinnan har högre utbildningsnivå än mannen och om båda jobbar inom offentlig sektor ökar sannolikheten för jämställt uttag. Det handlar nog lite om attityder på arbetsplatserna, säger Niklas Löfgren.

Huddinges, Botkyrkas och Nynäshamns pappor tar ut flest pappadagar i länet, med drygt 40 procent av dagarna. Danderyds och Vaxholms pappor ligger i botten, med drygt 31 procent av dagarna.

Försäkringskassan har även identifierat tre grupper som avstår från att använda försäkringen mer än andra: Svenskfödda män med höga inkomster, personer som bara har inkomst från eget företagande samt utrikesfödda kvinnor.

– Dessa personer är kanske hemma med barnen ändå, men de använder inte försäkringen, säger Niklas Löfgren.

Fakta

Reformer för jämställdheten

1995 infördes första reserverade månaden för vardera förälder som inte kan överlåtas till den andra föräldern. I folkmun kallat pappamånad.

2002 ökades det på till två månader och från 1 januari i år kom den tredje månaden.

2008 infördes en jämställdhetsbonus som betalas ut till föräldrapar där båda föräldrarna tar ut fler än de dagar som är reserverade för var och en av dem. Bonusen har inte haft den verkan man hoppats, enligt sittande regering, som troligtvis kommer att slopa den från 2017.

Källa: Försäkringskassan