Haninges koststrateg: ”Det ska bli bättre”

Illustrationsbild och Catarina Heilborn.
Illustrationsbild och Catarina Heilborn.
Köttet som serveras i Haninges offentliga kök är bara till 30 procent svenskt. Inom äldreomsorgen är andelen under 12 procent.
– Det kan och det ska bli bättre, säger Haninges koststrateg Catarina Heilborn.

De ramavtal Haninge kommun använder för inköp av livsmedel upphandlades 2014.

Enligt Haninges koststrateg Catarina Heilborn ställdes det i upphandlingen höga miljö- och djurskyddskrav i nivå med svensk lagstiftning.

Resultatet innebar att kött även kunde köpas från andra EU-länder. I praktiken har det inneburit att bara 40 procent av den samlade mängden kyckling och kött som serveras i Haninges offentliga kök är svenskt.

Varje verksamhet avropar sina egna inköp från våra ramavtal för livsmedel

Catarina Heilborn, koststrateg på Haninge kommun

Tittar man på ren obearbetad köttråvara är andelen bara 30 procent i kommunen.

Det skiljer sig åt mycket.

På förskolorna och i skolorna i kommunen är andelen svenskt kött betydligt högre än på gymnasieskolorna och inom äldreomsorgen.

På Dalarö skola är till exempel andelen svenskt kött 100 procent – inom äldreomsorgen är andelen under 12 procent.

– Varje verksamhet avropar sina egna inköp från våra ramavtal för livsmedel, förklarar Catarina Heilborn.

Fakta

Andelen oberedd fågel och kött med svenskt ursprung i Haninge kommuns verksamheter

Förskolorna

2016:

Andel svensk oberedd fågel: 64,05 procent
Andel svensk oberett kött: 42,39 procent

2017:

Andel svensk oberedd fågel: 80,82 procent
Andel svensk oberett kött: 49,28 procent

2018:

Andel svensk oberedd fågel: 85,22 procent
Andel svensk oberett kött: 56,45 procent

Grundskolorna:

2016:

Andel svensk oberedd fågel: 59,25 procent
Andel svensk oberett kött: 24,05 procent

2017:

Andel svensk oberedd fågel: 83,05 procent
Andel svensk oberett kött: 26,18 procent

2018:

Andel svensk oberedd fågel: 93,38 procent
Andel svensk oberett kött: 26,99 procent
Gymnasieskolorna:

2016:

Andel svensk oberedd fågel: 16,88 procent
Andel svensk oberett kött: 7,04 procent

2017:

Andel svensk oberedd fågel: 22,75 procent
Andel svensk oberett kött: 2,22 procent

2018:

Andel svensk oberedd fågel: 61,42 procent
Andel svensk oberett kött: 8,91 procent

Äldreomsorgen:

2016:

Andel svensk oberedd fågel: 28,54 procent
Andel svensk oberett kött: 16,32 procent

2017:

Andel svensk oberedd fågel: 82,20 procent
Andel svensk oberett kött: 19,71 procent

2018:

Andel svensk oberedd fågel: 90,43 procent
Andel svensk oberett kött: 11,82 procent

Källa: Catarina Heilborn, koststrateg på Haninge kommun

Vilka möjligheter har verksamhetsköken att bara servera svenskt kött och kyckling, likt Dalarö skola?

– Stora möjligheter, anser jag. Dalarö skolas inköp av obearbetat svenskt kött och fågel täcktes förra året till 95 procent genom inköp inom de befintliga ramavtalen.

Hur kan andelen kyckling i era kök inte vara 100 procent svenskt om upphandlingen ställer krav på detta?

– Det kan bero på att vår leverantör levererat ersättningsvaror på grund av brist, det händer ibland, eller så har beställarna valt en ej upphandlad kycklingråvara med annat ursprung, säger Catarina Heilborn.

Haninge kommun har genomfört en ny upphandling med krav på att även den rena köttråvaran ska vara svensk.

Den 1 april ska ramavtalen träda i kraft.

– Den kommer medföra rejält ökade inköp i år och framöver, säger Catarina Heilborn.

Men Haninge kommun har långt kvar till 100 procent svenskt kött och kyckling, ni hade 30-40 procent under 2018?

– Det kan och det ska bli bättre. Andelen ökar, vilket också följs upp årligen, säger Catarina Heilborn.Fakta

Så mycket svenskt kött köptes in av kommunerna 2017

Källa: Livsmedelsverket