Haninges lokalpolis pressad

Hur många Haningepoliser som fått lämna sina ordinarie uppgifter och stötta upp varierar ständigt, enligt Max Åkerwall.
Hur många Haningepoliser som fått lämna sina ordinarie uppgifter och stötta upp varierar ständigt, enligt Max Åkerwall.
Lokalpolisen i Haninge har varit hårt ansträngd sista tiden med anledning av säkerhets- och asylsituationen i landet.

– Läget är väldigt ansträngt, säger Max Åkerwall, Haninges lokalpolischef.

En redan hårt belastad polisorganisation i Haninge och Nynäshamn har pressats ytterligare av säkerhets- och asylsituationen i landet.

Enligt polisförbundet har hela polisområdet Stockholm Syd stöttat med fyra permanenta poliser för gränskontroller under Centralstationens öppettider. Sex poliser har även funnits stand-by för gränsbevakning, och nio poliser har biträtt Skåne veckovis med gränsbevakning. Dessutom finns ett hemligt antal sydpoliser med fokus på det förhöjda säkerhetsläget som alltjämt råder.

– När det varit som mest ansträngt sista tiden har vi inte haft någon brottsförebyggande verksamhet alls. Alla resurser förutom 112-larmen har gått till asyl- eller terrorarbetet, säger Max Åkerwall, lokalpolisområdeschef i Haninge-Nynäshamn.

Mitt i Haninge har tidigare berättat om hur Haningepolisens riktade grupp, som arbetat mot narkotika- och ungdomsproblem, lades ned den 26 oktober. Kompetensen fördelades ut på tolv nya lokalgrupper, som egentligen ska bestå av 10-12 personer, men de är i dag långtifrån fullbemannade. 160 polisanställda finns på polisstationen i Handen, men bara 125 tillhör lokalpolisområdet.

– Jag menar att det riktade arbetet mot unga och narkotika är så lågt prioriterat nu att det inte existerar. Det blir bara något riktigt förebyggande pass varannan, var tredje vecka kanske. Det har blivit allt färre som jobbar civilt, vilket är ett måste i det riktade arbetet, säger en polis.

Men Max Åkerwall tycker att den beskrivningen är felaktig.

– Vi har aldrig haft så bra förutsättningar att arbeta lokalt året runt som nu efter reformen. Nu har vi våra egna poliser med god lokal- och personkännedom som arbetar i området, säger han.

Haningepolisen har gångna veckan börjat få tillbaka personal i takt med att flyktingtrycket minskat.