Mossberg (M): vi kan behöva åldersbestämma ensamkommande

Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) går tillsammans med sina moderata kollegor och kommunalråd Michaela Fletcher (Österåker), Leif Gripestam (Täby) och Olle Reichenberg (Danderyd) ut i en debattartikel i SvD där de hotar med att kommunerna kan behöva åldersbestämma ensamkommande unga – om inte Migrationsverket gör det.

”Migrationsverket gör ingen åldersbestämning av dem som säger sig vara ensamkommande minderåriga vid ankomsten. Åldersuppgiften utgörs i de flesta fall enbart av vad som muntligen uppges av den asylsökande. Därefter skickas denne till sin mottagningskommun varpå en asylprocess på mellan 8 och 15 månader tar vid”, skriver de fyra moderatpolitikerna bland annat och fortsätter:

Kommunerna får ansva­ret för den asylsökande i det som faller inom kommunens verksamhet. Först i slutet av asyl­processen genomförs en åldersbestämning, som i sig ligger långt efter våra nordiska grannländers vad gäller kvalitet. Under den tid som förflutit från ankomst till kommunen och till dess svaret på ­ansökan om uppehållstillstånd kommer har den asylsökande placerats på kostsamma familjehem eller HVB-hem, samt i många fall påbörjat skolgång bland elever som har samma ålder som den asyl­sökande muntligen uppgivit. Att detta inte är ett optimalt system kan man utan överdrift påstå.”

De avslutar debattartikeln med:

Enligt vårt förmenande ska, om inte åldern kan styrkas av giltiga identitetshandlingar, en ålders­bestämning alltid göras om det är uppenbart eller kan misstänkas att personen ifråga kan vara 18 år eller äldre. Den ska göras redan vid ankomst till landet. Åldersbestämningen kan med fördel ­anamma de metoder som våra grannländer i Norden tillämpar. Den som visar sig vara över 18 år får söka asyl på de kriterier som gäller för en vuxen medan den som visar sig vara under 18 självfallet ska behandlas enligt de kriterier som utlännings­lagen och Unicefs barnkonvention statuerar.”

Till Aftonbladet säger Martina Mossberg (M) att kommunala åldersbestämningar kan bli en framtida konsekvens om inte Migrationsverket börjar utföra åldersbestämningar redan vid ankomst till Sverige.

– Det finns ju risk för att det blir så till slut. För ute i kommunerna vill vi göra ett bra jobb. Vi vill ge människor som kommer all möjlighet att få den största hjälp. Men då behöver Migrationsverket ta ansvar för att göra en beräkning om det här är ett ensamkommande flyktingbarn eller inte, säger hon till Aftonbladet.

Till Aftonbladet säger moderaternas migrationspolitiske talesman Johan Forssell:

– Jag delar den problembild som de har, vi måste få åldersbedömningarna på plats av en mängd olika skäl. Vi krävde detta redan i höstas när Migrationsverket slutade genomföra dem och problemet har växt sedan dess, säger partiets migrationspolitiske talesman Johan Forssell.

Han vill inte att åldersbestämningar utförs på kommunnivå.

– Vi tycker att det här ska ske i Migrationsverkets regi i alla fall där det är osäkert om åldern är under eller över 18 år. Vi har bland annat föreslagit att Migrationsverket ska anställa egna läkare, säger Johan Forssell till tidningen.