”Haninges politiker behöver satsa på lärarna – då blir skolorna ännu bättre”

Årskurs 9-betygen minskar i Haninge.
Rosemarie Eriksson, ordförande i Lärarförbundet Haninge, vill se kommunala satsningar för att öka andelen utbildade lärare i Haninge.
Haninges politiker behöver satsa mer på lärarna och lägga upp en strategi tillsammans med dem – då kan Haninges skolor bli ännu bättre. Detta säger Rosemari Eriksson, ordförande i Lärarförbundet Haninge till Mitt i.

Minst utbildade i landet, sjukare och för få. Så beskrivs Haninges lärare, men ändå ökar Haningelevernas betyg, vilket Mitt i berättade 18 oktober.

Läs mer: Betygen ökar i Haninge – trots lärarbristerna

Nu ger Lärarförbundets lokalavdelning i Haninge sin bild av situationen, och man framhåller just det som Mitt i Haninge berättat.

– Vi har lyckats höja elevernas betygsresultat i årskurs 9 och ökat andelen elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier trots att Haninge har en lägre lärartäthet, mindre resurser och färre utbildade lärare än andra kommuner. Haninges lärare och elever gör tillsammans ett jättebra jobb, säger Rosemari Eriksson, ordförande i Lärarförbundet Haninge.

 

bild-rosemarie-eriksson-lararforbundet
Läs mer: Högre lärarlöner prioriteras före fler lärare i Haninge 

Men Rosemari Eriksson menar också att Haninge skulle kunna åstadkomma mer om bristerna arbetades bort. Även Haninges lärarlöner, som är de nionde högsta i landet, menar hon kan höjas.
– Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om vi hade fler utbildade lärare i alla skolformer, minskade sjuktal, högre lärartäthet och lön, bättre arbetsmiljö och ökade resurser till undervisningen, säger Rosemari Eriksson.
– Med rätt satsningar kan alla kommuner bli en bra skolkommun och det står i Haninge kommuns viljeriktning att bli Sveriges bästa skolkommun. Börja då med att på allvar lägga upp en strategi tillsammans med oss, för hur Haninge kan bli en av Sveriges bästa skolkommuner. En bra skola gör Haninge mer attraktivt att bo i, och då behöver våra politiker satsa på lärarna, säger hon.