Hans dotters förskola läggs ner igen

Christopher Hager undrar hur han som förälder ska kunna försäkra sig om att den valda förskolan inte väljer att upphöra med sin verksamhet.
Christopher Hager undrar hur han som förälder ska kunna försäkra sig om att den valda förskolan inte väljer att upphöra med sin verksamhet.
Christopher Hagers 3-åriga dotter tvingas nu byta förskola för andra gången på två år för att verksamheten slår igen.

Han vill att kommunen tar ett större ansvar för att barnen får kontinuitet.

– Det är inte rimligt att vinst ska går före barnens trygghet.

Vid ett och ett halvt års ålder tvingades Christopher Hagers dotter lämna Kyrkängens förskola i Täby kyrkby. Den drevs av Täby kyrka men lades ner av sparskäl.

Hans dotter började i stället på förskolan Myran i Gribbylund. Den drivs av Pysslingen. Men nu ett och halvt år senare är det dags igen och denna gång drabbas även hennes lillebror.

– Förskolan läggs ner eftersom verksamheten går back. När vi nu ska välja förskola igen måste vi försäkra oss om att barnen inte behöver byta en gång till. Frågan är om det görs någon barnkonsekvensanalys.

Han tycker att nedläggningarna av förskolor rimmar illa med kommunens ambition att skapa trygghet och kontinuitet för barnen.

Kim Lagerquist, verksamhetschef för Pysslingens förskolor, beklagar att Myran läggs ner.

– Skälet är att inte tillräckligt många barn är inskrivna. Intäkterna täcker inte kostnaderna. Vi har kämpat med att få in fler barn men nu går det inte längre.

Men kan inte Pysslingens vinster täcka förlusterna så att man slipper lägga ner?

– Det fungerar inte så. Och förskolepengen går ju till den förskola där barnet går.

Hon konstaterar att trenden att få barn köar i Täby kyrkby och Gribbylund har pågått under en lång tid.

– Det finns andra förskolor som också fått lägga ner.

Så för att försäkra sig om att förskolan inte läggs ner bör föräldrarna kontrollera köläget. Brukar ni få frågor om det?

– Nej det kan jag inte säga.

Myrans förskolechef Maria Lagersten förstår föräldrarnas besvikelse.

– Men så här har det varit ett tag. För 10–15 år sedan var inflyttningen stor till Gribbylund men inte längre.

Täbys utbildningschef, Patrik Forshage, beklagar också nedläggningen.

– Det är jättetråkigt och en oerhörd otur att den här 3-åriga flickan drabbats två gånger.

Görs det någon barnkonsekvensanalys när en förskola läggs ner?

– Ja, när kommunen är huvudman för förskola, och jag vet att flera andra huvudmän också gör det.

Hur kan föräldrar veta vilka förskolor som har lediga platser och hur många som står i kö?

– Kösystemet är helt öppet. Kommunen gör en kontinuerlig uppföljning av platstillgång och kö och det går att se läget för alla förskolor på Täby kommuns hemsida.

Camilla Ifvarsson (L) är ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Är det systemfel när förskolor läggs ner av ekonomiska skäl utan någon analys av konsekvenserna för barnen?

– Det är beklagligt, men som jag ser det är det inte det. Vi har valt ett system som bygger på valfrihet. Vi ska inte gå in och styra vilka förskolor som ska läggas ner eller inte.

Däremot tror hon att det måste skapas bättre förutsättningar för att driva förskolor.

– Det är en prioritering för 2016. Vi höjer förskolepengen och den extra peng som betalas ut till de verksamheter som uppfyller kommunens kriterier på antal förskollärare i verksamheten.