Hansta naturreservat mår bra

Hansta Miljöförvaltningen bedömer statusen för naturvärdena 2011 i Hansta naturreservat som fortsatt gynnsam.

Men förvaltningen skriver också att det är mycket viktigt att nivån på skötsel och investeringar kan upprätthållas för reservatets fortsatta välbefinnande.

Och pengar för att kunna finansiera detta bör, enligt förvaltningen, tas från stadens centrala reserv för reservatsskötsel 2012.