Hanstareservatet kan få ny gräns

RINKEBY-KISTA Ett av ärendena som kommer att tas upp på stadsdelsnämndens möte den 13 juni är ett förslag om att ändra gränserna till Hansta natur­reservat.

I sitt förslag till kommunfullmäktige föreslår stadsbyggnadskontoret att gränsen för Hansta naturreservat ändras. Det område som upphävs är cirka 100 000 kvadrat­meter stort.

Anledningen till gränsflytten är för att ge plats åt Förbifart Stockholm.

Rinkbey-Kistas stadsdelsförvaltning har skrivit i sitt svar att man inte har några invändningar mot att gränsen flyttas.