Hantering av skolfoton ska granskas

TYRESÖ Med anledning av att en man vänt sig till kommunen med kravet att skolfotona slopas ska kommunen se över hur upphandlingen av skolfotografer egentligen går till.

Mannens huvudargument är att fotografering på skoltid inte är en kommunal angelägenhet och därför bör skötas utanför skoltid av till exempel föräldraföreningar. Han ifrågasätter också varför samma företag år efter år får sköta fotograferingen, trots att den bevisligen är dyrare än många andra.