Hantverksskola får en ny chans

BLÅSUT Genom en dom i förvaltningsrätten får friskolan Hantverksakademin i Blåsut en ny chans att starta fyra gymnasiala lärlingsutbildningar.

Skolinspektionen hade tidigare sagt nej till samtliga för att de inte uppfyllde alla krav och inte hade tillräckligt många sökande elever.

Skolan har presenterat nya uppgifter och Skolinspektionen ska nu göra en ny prövning.