Här är alla cykelsatsningar i västerort

Cykel
Dags att plocka fram cykeln.
Våren närmar sig och det börjar bli dags att lyfta upp cykeln ur förrådet.
Även Stockholm stad laddar för cykelsäsongen och rustar upp cykelstråk i bland annat Hässelby, Spånga och Bromsten.
Här är hela listan över planerade arbeten.

Stockholm ska bli en cykelstad i världsklass likt Köpenhamn eller Amsterdam. Det står klart sedan tidigare beslut. År 2030 ska 15 av 100 resor i rusningstrafik ske med cykel. För att nå dit satsade staden närmare 940 miljoner kronor på cykelvägarna under förra mandatperioden under parollen  ”cykelmiljarden”.

I den nya budgeten är det grönblå styret tydliga med att Stockholm stad kommer att fortsätta satsa på cykeltrafiken under 2019. Det nya styret avsätter därför en och en halv miljard kronor för ökad framkomlighet med cykel, gång och kollektivtrafik. Förhoppningen är att satsningen ska bidra till att utsläppen från biltrafiken kommer att minska så mycket att Stockholm kan nå de uppsatta klimatmålen.

Totalt kommer Stockholm stad att lägga 210 miljoner kronor på de cykelrelaterade arbetena som är planerade under 2019. I nuläget är 24 projekt planerade eller påbörjade i hela Stockholm.


Cykelsatsningar 2019

Planerade och påbörjade cykelsatsningar under året som kommer.

Källa: Stockholm stad