Här är alla bussförändringar nästa år

Ett stort antal busslinjer förändras i december 2016. Vi har hela listan som påverkar dig.

Förra året genomfördes den största bussförändringen på många år när hela Stockholms busskarta ritades om.

Men varje år sker mindre ändringar i kollektivtrafiken på grund av reseförändringar eller nya områden som bebyggs.

Nu har Landstinget presenterat listan på förändringar som väntas träda i kraft i december 2016. Listan är ett förslag som precis har skickats ut till de olika kommunerna för remiss.

För innerstan planeras en rad förändringar, främst när det gäller turtäthet och flytt av hållplatser. En linje – Linje 153 mellan Fridhemsplan och Bredäng – kan också kommas att läggas ner, enligt Landstinget, då den går parallellt med tunnelbanan.

Se hela listan nedan.

Fakta

Förändringar i innerstan

Hagastaden/Nya Karolinska sjukhuset

Den nuvarande bussterminalen vid Karolinska tas ur drift och busstrafiken trafikerar i stället den nya sjukhusentrén vid Hagaplan samt Solnavägen och ”centrala torget”. Trafiken för området kommer också att generellt ses över.

Linje 53 Fridhemsplan – Henriksdalsberget

Sträckan har i dag ett lågt resande och en annan målpunkt än Fridhemsplan kommer därför utvärderas.

Linje 55 Tanto – Hjorthagen

Ytterligare trafik på helgkvällar ska utvärderas

Linje 61 Hornsberg – Ruddammen.

En permanent hållplats på Frödingsvägen i riktning mot Hornsberg ska utvärderas. En ny hållplats vid Norr Mälarstrand kan också bli aktuell på grund av den nya båtpendeln över Riddarfjärden.

Linje 67 Frösundavik – Skansen samt Linje 69 Karolinska institutet Blockhusudden

Linjerna får utökad trafik under vår och höst

Linje 72 Karlbergs station – Frihamnen

Linjen kan komma att trafikera Frihamnspiren i stället för Östhammargatan på vissa avgångar för att bättre ansluta till pendelbåtstrafiken.

Linje 73 Ropsten – Tomteboda/Karolinska

Linjens slutmål Tomteboda/Karolinska kan bytas till Karolinska sjukhuset eftersom det är dit många resenärer vill.

Linje 74

När tvärbanan förlängs till Sickla station kommer bussarna i området ses över för att inte bussarna ska köra parallellt med tågen.

Linje 153 Fridhemsplan – Bredäng

Linjen kan läggas ner då den går parallellt med tunnelbanan. Alternativ kan turtätheten minska från 12- till 15-minuterstrafik.

Linje 196 Stockholms C – Hjulsta

Man överväger en återgång till den gamla ändhållplatsen i Hjulsta som ligger närmare t-banan

Linje 197 Stockholms C – Sollentuna station

Indragningar av avgångar vardagar samt indragning av linjer på helger övervägs.

Linje 565 Brunnby Vik – Sergels torg

Linjen kan få ändrad sträckning från Brunnby Vik till Löwenströmska sjukhuset visa Skälby

Linje 592 Stockholm C – Arlanda

Indragning av en tur på natten som är lågt belastad

Källa: Trafikförvaltningen Stockholms landsting