Nya hastighetsgränser i centrum

Säkrare och bättre, det är ambitionen när vägarna runt centrum får nya hastighetsgränser på måndag.

Hela Vallentuna centrum får lägre hastighetsgränser, från 50 till 30 kilometer i timmen – och det med start redan nu på måndag.

– Kommunen vill få ner hastigheten för säkrare tillvaro för alla som rör sig i området, både gångtrafikanter, cyklister och billister, säger Daniel Jäderland, trafikplanerare på Vallentuna kommun.

Andra trafiksäkerhetsåtgärder som kommunen kommer att vidta är bland annat att en 300 meter lång sträcka på Stockholmsvägen, norr om Bällsta kommer att sänkas från 70 kilmeter i timmen till 50. Sträckan kommer också att få omkörningsförbud.

Beslutet att sänka hastigheten är en del av kommunens trafiksäkerhetsarbete.

– Det är också något som polisen tycker är motiverat, säger Daniel Jäderland.

Fakta

Här är alla trafikförbättrande åtgärder

Centrum får ny hastighetsgräns från 50 till 30 kilometer i timmen

En 300 meter lång sträcka på Stockholmsvägen, norr om Bällsta hållplats, kommer att sänkas från 70 till 50 kilometer i timmen. Sträckan får också omkörningsförbud.

Övergångsstället på Ekebyvägen, norr om Teknikvägen blir förstärkt med skyltar som blinkar när någon närmar sig övergångsstället. Passagen kommer också att flyttas närmare Teknikvägen för att ligga i linje med anslutande gång- och cykelvägar.

Ett nytt övergångsställe kommer att anläggas över Bällstalundsvägen vid korsningen med Gamla Karlbergsvägen.