Alla cykelbanor är för smala

Cykelbanan på Nynäsvägen är en av många som har kritiserats för att vara för smal och felkonstruerad. Här är den knappt två meter bred trots att den enligt stadens cykelplan ska vara mellan 3,25 och 4,5 meter.
Cykelbanan på Nynäsvägen är en av många som har kritiserats för att vara för smal och felkonstruerad. Här är den knappt två meter bred trots att den enligt stadens cykelplan ska vara mellan 3,25 och 4,5 meter.
Stockholm stad har satt upp höga mål för att bredda cykelvägarna i staden.

Men ingen av de cykelbanor som Lokaltidningen Mitt i har mätt i söderort håller måttet.

Totalt satsas en miljard på olika cykelåtgärder fram till 2018, bland annat på att bredda och bygga nya cykelvägar. I år har staden anlagt totalt en mil ny cykelväg.

Enligt stadens cykelplan och handboken, ”Cykeln i staden, utformning av cykelstråk i Stockholms stad”, ska cykelbanor och cykelfält vara mellan 130 och 450 centimeter breda, beroende på om de är enkel- eller dubbelriktade och om de räknas som prioriterade cykelstråk eller inte.

Men inte en enda av de cykelbanor som Lokaltidningen Mitt i har mätt runt om i söderort håller måttet för hur breda de minst ska vara för att vara framkomliga och säkra.

– Bygger man efter måtten så blir trafiken framkomlig och funktionell för alla. Men på flera platser har man inte varit beredd att ta kapacitet eller p-platser från biltrafiken. När cykelbanorna blir för smala blir man ibland tvungen att sätta vägmärken och stolpar för nära cykelbanan. Därmed krymper cykelbanan ytterligare, säger Krister Isaksson, som var cykelplanerare i staden fram till 2010.

Både Nynäsvägen och Hägerstensvägen har kritiserats för att vara för smala och felkonstruerade. Längs Nynäsvägen mellan Enskedevägen och Sockenvägen diskuterades om man kunde ta bort träden, minska gångbanan eller förbjuda parkering, men inget av de alternativen har trafikkontoret tyckt varit tillräckligt bra.

Längs Hägerstensvägen mellan Axelsberg och Örnsberg tar man helt enkelt bort cykelbanan nästa år och leder om cyklisterna till bilvägen. Detta på grund av att entréerna till husen längs sträckan ligger så nära cykelbanan att det är stor risk att cyklister krockar med de boende som stiger ut.

Stadens högsta prioritet ligger på pendlingsstråken som ska vara mellan 2.25 och 4.50 meter breda. I söderort gäller det till exempel cykelbanorna längs Hägerstensvägen, Nynäsvägen, Huddinge-vägen och Årstabergsvägen.

Men inte heller dessa håller de rekommenderade måtten, visar Mitti:s granskning.

– Staden lurar stockholmarna genom att anta en ambitiös cykelplan som man sedan inte följer, säger oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Det är en utmärkt cykelplan som visar vad cyklisterna vill ha och det är otroligt märkligt att man inte följer den. Det är mycket snack men när man väl kommer till skott så blir det något annat.

Ulla Hamilton, försvarar dock cykelplanen och menar att måtten på cykelbanorna ska ses som riktlinjer, och att de måste anpassas till förhållandena på varje plats.

– Vi kan inte flytta hus eller ta ner träd för att följa rekommendationerna, men ambitionen är att leva upp till dem i så stor utsträckning som möjligt, säger hon.

Är målen i cykelplanen för högt satta?

– Vi prioriterar pendlingsstråken, och är tydliga med att vi bygger ut infrastrukturen för gående, cyklister och kollektivtrafik. Men det är alltid en avvägning från plats till plats.

Staden lurar stockholmarna genom att anta en ambitiös cykelplan som man sedan inte följer.Daniel helldén (MP)

Fakta

Här är det för trångt för cyklisterna

Huddingevägen i korsningen Örbyleden: 1,73 meter.

Borde vara: 3,25-4,50.

Nynäsvägen intill korsningen Tyresövägen: 1,95-2,0 meter. Borde vara: 3,25-4,50.

Årstabergsvägen vid Årstabergs station: 1,6 meter.

Borde vara: 3,25-4,50.

Södertäljevägen intill Tellusborgsvägen: 2,8 meter.

Borde vara: 3,25-4,50.

Hägerstensvägen strax innan Aspudden 1-1,52 meter. Borde vara: 2,25-3,25.

Källa: Mitt i och Stockholm stad