Här är era farligaste trafikplatser

Ginnlögs väg trafikeras av flera tunga lastbilar varje dag. Allt som skiljer fotgängarna från trafiken är stenplattor och några pinnar.
Ginnlögs väg trafikeras av flera tunga lastbilar varje dag. Allt som skiljer fotgängarna från trafiken är stenplattor och några pinnar.
40, 60 eller 50? De nya hastigheterna på Granhammarsvägen har skapat förvirring.
40, 60 eller 50? De nya hastigheterna på Granhammarsvägen har skapat förvirring.
Magnus Nyby promenerar mellan Willys och Råby.
Magnus Nyby promenerar mellan Willys och Råby.
De nya hastighetsskyltarna i Upplands-Bro skulle minimera olyckorna, men de har också skapat förvirring.

Opålitliga trafikljus, beckmörka promenadvägar och lömska korsningar. Här är Mitt i-läsarnas lista över de allra värsta trafikplatserna i kommunen.

Linda Du Rietz hoppar på cykeln på Ginnlögs väg i Bro. Hon och familjen flyttade till det nybyggda bostadsområdet Jursta i augusti och sedan dess har hon kämpat för att få till en cykel- och gångväg i området.

Men kommunen har sagt nej.

– Många i området har små hyresrätter. Vi som bor här har inte råd att ha dubbla bilar och köra överallt. Dessutom går det ingen buss till området. Hur har de tänkt att vi ska ta oss någonstans? säger hon.

Hon har ringt flera samtal till kommunen om den osäkra vägen. Efter några månader satte de upp en provisorisk gångbana, med pinnar och stenplattor.

– Stenarna flyttar på sig hela tiden och det är inte säkert. Om man har glömt cykellampan hemma är det inte kul att cykla här. Det blir mörkt som i en grav på kvällarna.

Hon får medhåll av Mitt i:s läsare.

”Jag känner mig mest osäker på den obelysta vägen mellan Rättarboda och Bro kyrka, den ska vara avstängd för genomfartstrafik och funka som gång/cykelväg, men vissa brukar använda den ändå för att spara 10 sekunder jämfört med omvägen via Jurstagårdsvägen… Ingen väg man vill cykla på med barnen precis”, skriver en läsare.

”Jag går aldrig här på kvällarna. Det känns inte tryggt”, säger Brobon Maryam.

Vägen används av tunga lastbilar till och från Brodepån och Coop-lagret. Trots att vägen dagligen trafikeras av cyklister och fotgängare från Jursta har tekniska nämnden sagt nej till att sätta upp gatlyktor längs med vägen.

– Det är dyrt att anlägga en gång- och cykelväg med belysning. Om man anlägger den vill man gärna att den ligger kvar i 40 år, säger Henrik Karlsson, trafikingenjör i Upplands-Bro.

En upplyst gång- och cykelväg kan bli verklighet tidigast om två år, då det nya bostadsområdet Trädgårdsstaden ska byggas.

– Då planeras dels en bussgata med gång- och cykelväg som skapar bra förbindelse för Jurstaborna till Bro station. Dessutom väntas E.ON, som anlägger fjärrvärme, bygga en gång- och cykelväg som ska gå längs Ginnlögs väg. Det kan ske tidigare än om två år, säger Henrik Karlsson.

Enligt ett förslag ska E.ON:s väg fortsätta ut på Enköpingsvägen och vidare till Håtunavägen.

FÖRVIRRANDE SKYLTAR

Men flera av Mitt i:s läsare har blivit förvirrade av de nya hastighetsbegränsningarna, bland annat på Granhammarsvägen.

”Om du åker från Brunna till Kungsängens centrum, en sträcka på cirka 5 km så har du följande hastighetsgränser. 30, 40, 60, 40, 70, 50 och 30 km/tim. Logik?” skriver en av läsarna.

Många har reagerat på att hastigheten höjts från 50 till 60 intill Lillsjön. Enligt Henrik Karlsson, trafikingenjör, skissar trafikkontoret på ett förslag om att sänka hastigheten på sträckan – igen.

– Vi har fått in många synpunkter. Det kan bli aktuellt att sänka hastigheten till 40 där den tidigare höjdes till 60, säger han.

STRULANDE TRAFIKLJUS

Trafikljuset på Enköpingsvägen har strulat i flera år. I höstas fastnade lyktorna på rött och orsakade köer till Kungsängen centrum.

Vid Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen passerar många bilar, främst från Upplands-Brogymnasiet. Men det gäller att vara kvick, eftersom trafikljuset skiftar från grönt till gult på några sekunder.

”Det är ett lotteri – man vet aldrig var det lyser, hur länge det lyser och i vilken ordning det kommer att lysa och släckas”, skriver en av Mitt i:s läsare.

Mitt i testade trafikljuset och kunde konstatera att trafikljuset var tänt i omkring tre sekunder. Vid flera gånger fick vi köra mot gult.

Inte så farligt, tänker du – men lagen är glasklar. Att köra mot gult kan ge böter på 1 500 kronor.

– Du ska inte tvärnita och orsaka fara för andra bilister. Men grundregeln är att du ska stanna för gult, säger Björn Svensson, polisinspektör i Upplands-Bro.

GÅNGVÄGEN TILL WILLYS

Sedan Nobina beslutade att dra in bussen mellan Råby och Fliesbergshuset måste Broborna promenera den sista biten till butiken. Vägen är mörk och det finns ingen ordentlig gångväg.

”Anser att det är bedrövligt att det inte finns en trottoar på vägen till Willys i Bro. Inte minst sen de tog bort bussen.”

”Ingen trottoar, dåligt upplyst”, skriver två läsare.

Som Mitt i tidigare skrivit om finns det planer på att bygga 300 bostäder mellan bäcken och skogsbrynet, omkring 250 meter från E18 och Håtunavägen.

Först då kan en ny gång- och cykelväg byggas. Men planerna ligger flera år framåt i tiden. Planen ska godkännas av politikerna och ägaren Brofastigheten AB ska få byggföretagen på kroken.