Här är era värsta cykelstråk

Pär Lindelöf som bor i Östberga rycker att det är bökigt vid Årstaberg - både för cyklister och för fotgängare.
Pär Lindelöf som bor i Östberga rycker att det är bökigt vid Årstaberg - både för cyklister och för fotgängare.
Elin som bor i Årsta cyklar över Skanstullsbron och ner i tunneln vid Gullmarsplan varje dag. Hon tycker att det är dålig sikt och att spegeln är felvänd.
Elin som bor i Årsta cyklar över Skanstullsbron och ner i tunneln vid Gullmarsplan varje dag. Hon tycker att det är dålig sikt och att spegeln är felvänd.
Trafikkontoret håller på att se över T-korsningen vid Gullmarsplan för att se om det går att förbättra trafiksäkerheten med bättre skyltning.
Trafikkontoret håller på att se över T-korsningen vid Gullmarsplan för att se om det går att förbättra trafiksäkerheten med bättre skyltning.
Hösten är här och det är inte bara i kollektivtrafiken och biltrafiken som vi trängs. Allt fler stockholmare tar cykeln till jobbet. Men hänger utbyggnaden av cykelstråken med?

Vi bad er läsare att lista de värsta platserna för cyklister.

Människor strömmar från tvärbanan mot pendeltåget och busstorget vid Årstaberg. De flesta skyndar fram för att hinna med nästa anslutning, samtidigt korsar de en vältrafikerad cykelbana. Cyklisterna som kommer från Liljeholmshållet har hög fart från backen och sikten runt krönet innan tvärbaneövergången är dålig.

– Här är inte bra på något sätt, varken som gående eller cyklist, säger Pär Lindelöf, som bor i Östberga.

Han cyklar ofta till pendeltåget eller in till stan. Och precis som många andra tycker han att det här är en av de värre platserna.

– Man kommer ofta cyklande i hög fart, det gör även jag själv, man vill inte tappa farten från backen, och det är svårt att se bakom krönet när det kommer folk. Och de som kommer från tvärbanan eller pendeln är så fokuserade att de inte ens tänker på att de korsar en cykelbana, tror jag, säger Pär Lindelöf.

Det är en delad gång- och cykelbana och båda fälten är väldigt smala. Dessutom ska cyklisterna mötas på cykeldelen, och många cyklister svänger ut i gångfältet för att få bättre sikt.

Cykelkonsulten Krister Isaksson är kritisk till hur platsen är planerad.

– Man hade aldrig lagt hållplatsen på andra sidan Årstabergsvägen och låtit gångtrafikanterna korsat bilvägen. Men när det kommer till cykeltrafiken nonchalerar man det, skjuter över ansvaret på trafikanterna och säger att ”ni får ta det lite lugnt och visa hänsyn”, säger han.

Trafikkontoret har idag inga planer på att åtgärda platsen.

– Men när vi bygger ny cykelinfrastruktur arbetar vi med att ha en tydlig separering mellan cykel och bil, men även mellan cykel och fotgängare för att minska eventuella konflikter. Det blir hela tiden korsningspunkter, men vi jobbar på att utforma dem på bästa sätt, säger Joakim Boberg, trafikplanerare på trafikkontoret.

En annan plats som dök upp när vi bad er läsare lista farliga platser för cyklister var backen nedanför Skanstullsbron mot Gullmarsplan. Cyklisterna som kommer från bron och ska svänga vänster tvingas korsa ett cykelfält och de som ska mot Värmdö gymnasium får svänga runt krönet med väldigt dålig sikt.

– Man ser inte riktigt cyklisterna som kommer, ofta i hög fart. Man måste bromsa in rejält i backen, säger Elin som bor i Årsta och cyklar här varje dag.

En spegel är uppsatt i cykelkorsningen, men när eftermiddagssolen lyser rakt på den är den inte mycket till hjälp.

– Den sitter dessutom fel, det borde vara en åt andra hållet, säger Elin.

Trafikkontoret hållet just nu på att titta på den här T-cykelkorsningen.

– Vi undersöker om vi kan förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten med tydligare skyltning, säger Joakim Boberg.

Krister Isaksson ger inte mycket för sådana lösningar.

– Man sminkar grisen genom att sätta upp en spegel eller måla en röd linje, men grundproblemet är kvar. Cykel är satt på undantag vid hela Gullmarsplan, säger han.

Läs mer: Utbyggnad av cykelväg går för långsamt

Fakta

Det här är på gång i stadsdelen

Ormkärrsvägen. Gång och cykelbanan längs Ormkärrsvägen i höjd med Älvsjöbadet har breddats. Klart i somras.

Gamla Huddingevägen. En ny 1,5 km lång dubbelriktad cykelbana byggs längs vägen. 2016-2017.

Sockenvägen. Ny och bättre cykelväg och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar. 2016-2018.

Arenavägen. Ny dubbelriktad gång- och cykelbana på västra sidan av vägen. 2016-2017.

Källa: Trafikkontoret
Fakta

Axplock från Facebook

”GC-banan förbi Årstaberg är riktigt dålig, det är trångt och man blandar cyklister med stressade tvärbanependlare. Även fortsättningen västerut är alldeles för trång för att mixa gående och cyklister. När man byggde tvärbanan borde man sett till att få en bättre bredd under järnvägen för GC-banan, nu är det ju för sent att åtgärda.”

Om Årstaberg:

”Den här sträckan är inte rolig i någon riktning. Inte för cyklister, och inte för gående. Särskilt på sommaren när allt blommar är sikten väldigt dålig och plötsligt kan det dyka upp en gående från en skymd liten trapp. Stressade cyklister kör som idioter utan hänsyn till de gående som ska till tvärbanan och gående som går på cykelbanan eller springer ut på den utan att ens se sig om.”

”Som mamma till två små killar formligen AVSKYR jag att promenera med dem på den delade gång & cykelbanan utefter Värmdö gymnasium, eftersom det där inte finns någon uppdelning i filer. Jag är LIVRÄDD att mina små ska köras på av någon galen cykelfartdåre…”

”Svärdlångsvägen är obehaglig att cykla på. Trots att det är 30 så hetsar bilisterna och man blir ofta trängd i avsmalningarna (som är till för att få bilisterna att sänka farten). Många cyklar på trottoaren här, antagligen för att det känns otryggt att cykla i körbanan.

Källa: Facebook