Här är ett otillåtet medborgardrag

Nej till schackgymnasium i Nacka. Lagen sätter stopp.

En invånare i Nacka har föreslagit att ett schackgymnasium inrättas i kommunen, med motiveringen att ett sådant skulle bidra till att förbättra elevernas kunskapsinhämtning, förbättra förmågan till koncentration, och det logiska och strategiska tänkandet,

Men Nackapolitikerna säger nej.

Vid utbildningsnämndens möte förra veckan konstaterade politikerna att lagen inte tillåter denna form av profilskolor. Möjligheten att lokalt besluta om specialutformade program har enligt politikerna tagits bort, bland annat för att nationell likvärdighet inte kan garanteras.