Här är föräldrar mest missnöjda med dagis

Kungsholmen är bland de sämre i klassen i årets förskoleundersökning.

På i princip alla punkter hamnar Kungsholmen efter övriga stadsdelar i innerstan.

Kungsholmens barn har blivit allt fler. Det har gjort att stadsdelsförvaltningen behövt hasta fram förskole­lokaler för att klara barnomsorgsgarantin – lokaler som ibland saknat gårdar.

Det har även länge funnits en syn på att förskolan är mer en plats för omsorg än för lärande.

Båda anledningarna tror Charlotta Schenholm (FP), ledamot i stadsdelsnämnden, har gjort att Kungsholmen halkat efter övriga innerstan i stadens årliga förskoleundersökning, där föräldrar fått bedöma hur nöjda de är med förskolorna. Både hon och Catarina Agrell (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden, tror att lösningen för att klättra uppåt i statistiken är att få in fler utbildade förskol­lärare.

– Vi har jobbat på att få upp andelen behöriga förskollärare, men ligger fortfarande lägre än övriga innerstan. Vi har även haft behov av flera tusen fler förskoleplatser på några år, vilket kan ha gett kvalitetsbrister. Det har varit svårt att tajma eftersom det är dyrt att stå med tomma platser och svårt att ligga i fas med nya lokaler, säger hon.

Utbildade lärare betyder också högre löner och en mer ansträngd budget. Catarina Agrell menar att Kungsholmen måste få mer pengar för att få ett högre resultat i undersökningen.

– Det är en ohållbar situation, vi växer hela tiden och har svårt att hålla jämna steg och garantera kvaliteten om vi inte får mer pengar till fler utbildade förskole­lärare, säger hon.

Men mer pengar är inte att vänta.

– Alla förskolor har samma budget, både de som har högst andel behöriga förskollärare och de som har lägst. Det handlar om hur man använder pengarna. Vi höjer schablonen varje år och kommer att fortsätta att göra det. Problemet är att vi får höga hyror framför allt där vi bygger nytt, vilket då måste slås ut över hela verksamheten, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Siffrorna har blivit något bättre från 2013 i alla innerstans stadsdelar, med fortfarande är Kungsholmen efter i nästan alla kategorier.

Inom ett par år hoppas både Charlotta Schenholm och Catarina Agrell att Kungsholmen har klättrat uppåt.

Fakta

Privata förskolor får något högre betyg

Alla föräldrar med barn i förskola i Stockholm stad har fått delta i enkäten.

Föräldrarna är något mer nöjda med privata förskolor än kommunala.

Resultaten publiceras på stockholm.se.

På Kungsholmen inkom 2 553 svar (en svarsprocent på 73 procent).

Källa: Stockholm stad