Här är Järfällas olycksvägar

Viksjöleden är Järfällas mest olycksdrabbade väg. 46 olyckor med personskador har inträffat på eller i anslutning till vägen sedan januari 2013.
Viksjöleden är Järfällas mest olycksdrabbade väg. 46 olyckor med personskador har inträffat på eller i anslutning till vägen sedan januari 2013.
Björn Svensson.
Björn Svensson.
Viksjöleden är Järfällas mest olycksdrabbade väg. 46 olyckor med personskador har inträffat på eller i anslutning till vägen sedan januari 2013.

Nu ser kommunen över möjliga åtgärder för sträckan mellan Järfällavägen och trafikplats Barkarby.

Lokaltidningen Mitt i har via statistik från Transportstyrelsen sammanställt de mest olycksdrabbade vägarna i Järfälla.

Räknar man bort E18 hamnar Viksjöleden tveklöst i topp. Mellan januari 2013 och oktober 2015 skedde 46 olyckor med personskador på vägen.

– Viksjöleden är hårt trafikerad och relativt lång, vilket kan vara en orsak till att många olyckor sker där. Det är även många korsningar längs vägen, säger polisinspektör Björn Svensson.

Han säger att de främsta orsakerna till att olyckor inträffar är för korta avstånd och brist på koncentration – att man till exempel håller på med mobilen när man kör.

– Stress är också en vanlig orsak. Att vara ute i god tid så man undviker stressbeteende kan vara ett sätt att undvika olyckor.

För att öka trafiksäkerheten ser kommunen ständigt över vad som kan göras på de kommunala vägarna. Just nu ser man över vilka åtgärder som skulle kunna genomföras på det olycksdrabbade vägavsnittet på Viksjöleden mellan Järfällavägen och trafikplats Barkarby. Det berättar Niklas Nordström, trafikingenjör på Järfälla kommun.

– Vi ser fortlöpande över vad som kan göras för att våra gator ska bli säkrare för trafikanterna. Vi tar även emot synpunkter från medborgare som upplever att hastigheter inte följs, säger han.

Nyligen har man bland annat monterat ett farthinder utmed Ängsjövägen i Lund. På Järfällavägen mellan Frihetsvägen och Mälarvägen, och på Frihetsvägen från rondellen i höjd med Järfällavägen fram till tunneln under Mälarbanan, sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen.

– Det råder 30 i samtliga av Järfälla kommuns bostadsområden i dag. Detsamma gäller på många gator där direktutfart finns från skolor och i övrigt är skyltade med annan hastighet, säger Niklas Nordström.

Kommunen har en nollvision för trafiken. Visionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Ett delmål är att minska antalet dödade och skadade i trafiken kraftigt till 2020.

I kommunens budget avsätts årligen 3 miljoner för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

– Syftet är att kontinuerligt kunna utföra mindre olycksförebyggande åtgärder i vägnätet. Det kan vara åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken med mera, säger Amanda Palmstierna (MP), ordförande i tekniska nämnden.

– 2003 gjordes en trafiknätsanalys om vilka vägar som är problemvägar. Det ligger i grund till de åtgärder som görs. I och med att det byggs så mycket i kommunen så ser man till att verkligen få in ett säkerhetsperspektiv när man anlägger nya planer.

”Vi ser fortlöpande över vad som kan göras för att våra gator ska bli säkrare för trafikanterna.”

Fakta

Mest olycksdrabbade vägarna

Vägarna i Järfälla där flest olyckor med personskador har skett. Januari 2013-oktober 2015.

E18: 58

Dödsolyckor: 0

Allvarliga olyckor: 0

Måttliga olyckor: 4

Lindiga olyckor: 54

Viksjöleden: 46

Dödsolyckor: 0

Allvarliga olyckor: 1

Måttliga olyckor: 11

Lindiga olyckor: 34

Enköpingsvägen: 33

Dödsolyckor: 0

Allvarliga olyckor: 1

Måttliga olyckor: 2

Lindiga olyckor: 30

Folkungavägen: 18

Dödsolyckor: 0

Allvarliga olyckor: 1

Måttliga olyckor: 4

Lindiga olyckor: 13

Olyckor där uppgift om väg saknas: 120