ANNONS

Här är läsarnas värsta cykelvägar

Rallarvägen är en av de cykelvägar som borde förbättras, anser Mitt i:s läsare. Här visar Paulina och Tindra Brewitz hur bilisterna sällan stannar vid övergångsstället.
Rallarvägen är en av de cykelvägar som borde förbättras, anser Mitt i:s läsare. Här visar Paulina och Tindra Brewitz hur bilisterna sällan stannar vid övergångsstället.
Här slutar cykelvägen på Margretelundsvägen. Men kommunen lovar att den ska byggas klart till Skärgårdsstad.
Här slutar cykelvägen på Margretelundsvägen. Men kommunen lovar att den ska byggas klart till Skärgårdsstad.
Ljusteröborna är rasande över brister på cykelvägar. Men Trafikverket lovar inget.
Ljusteröborna är rasande över brister på cykelvägar. Men Trafikverket lovar inget.
Stava Österåker väg,
Cyklisterna avråds från att cykla på 276:an vid Stava.
ANNONS

Att cykla till dotterns danslektioner varje vecka är inte det lättaste för Tindra Brewitz, 10 år, och hennes mamma Paulina Brewitz.

De cyklar från Åkersberga centrum upp på en cykelbana på Rallarvägen. Längs med Rallarvägen finns ett övergångställe vid 276:an och sedan en cykelbana med flera utfarter till en bensinmack och en matbutik.

Men bilisterna stannar knappt, varken vid övergångsstället eller vid utfarterna, upplever familjen.

– Det är skrattretande. Vid det enda övergångsstället tittar en del bilister ner i telefonen och är ouppmärksamma. Folk kommer i en otrolig fart, från alla håll, och många stannar inte, säger Paulina Brewitz.

Att sedan ta sig vidare på Rallarvägen, förbi utfarterna till butikerna, är ännu svettigare. Utfarterna är inte markerade så att bilisterna stannar för att vänta in fotgängare och cyklister, och en återvinningsstation skymmer sikten så att cyklisterna inte syns där de står och väntar vid en av utfarterna.

– Bilar brukar få tvärbromsa när dom helt plötsligt ser mig och min dotter stå avvaktandes för att komma över vid återvinningsstationen, säger Paulina Brewitz.

Dottern Tindra Brewitz håller med om att bilisterna borde ta det lugnare, och att cykelvägen behövs förbättras.

– Det är läskigt att cykla här. Bilarna kör förbi med full fart. Man vill inte att någon blir överkörd, säger hon.

Familjens synpunkter är en av ett 60-tal förslag på dåliga cykelvägar som Mitt i Södra Roslagen fick in när vi efterfrågade farliga cykelvägar i Åkersberga och Vaxholm för ett par veckor sedan.

ANNONS

Mitt i lät Johan Bergqvist, trafikplanerare på Österåkers kommun, besvara de vanligaste synpunkterna.

Vad gäller Rallarvägen finns dock inga planer på att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister i nuläget.

– Bilisterna har väjningsplikt vid övergångsstället och utfarterna, säger Johan Bergqvist.

Han uppmanar dock familjen Brewitz och andra Åkersbergabor att felanmäla de hinder de ser i trafiken, som den skymmande återvinningsstationen, eller om buskar är i vägen för sikten.

– Verkligen. Kommunen kan inte hålla koll på allt själv men om vi får veta om att det finns buskar som skymmer så kan vi enkelt åtgärda det, säger Johan Bergqvist.

Han berättar att kommunen gör flera satsningar på cykelvägar just nu. En ny cykelkarta håller på att tas fram och förutom en del nya cykelvägar sätter kommunen upp nya cykelpumpar och cykelställ på olika platser.

– Jag upplever att politikerna är mer intresserade av att satsa på cykelvägar nu. Men ett stort problem för oss är att vi inte äger all mark själva. Det finns många olika markägare, som vägföreningar, och kommunen vill inte expropriera mark, säger Johan Bergqvist.

Fakta

De värsta cykelvägarna:

Detta händer:

Vi efterfrågade platserna över era värsta cykelvägar på Facebook. Här svarar från kommunen/Trafikverket på de vanligaste synpunkterna:

Margretelund:

”Margretelundsvägen från Lervik/Brevik till Isättravik är livsfarlig!!!!! Den vägen vore spännande att läsa om, för vad hände? Kommunen hade planerat för cykelväg och gjorde två etapper men sen hände inget mer!!! Håller med om att den är helt livsfarlig att cykla på.”

Svar: Ja: ”Vi vet att en cykelväg där är väldigt efterfrågad. Men Margetelundsvägen ska få cykelväg på den återstående sträckan mellan Brevik och Skärgårdsstad. Den är prioriterad. Planen var att den skulle vara klar 2019 men den kan bli försenad. Cykelvägen blev väldigt mycket dyrare än vad det var tänkt, då vägen har en dålig grund, men nu ska det bli ett glatt slut på en lång historia, säger Johan Bergqvist, Österåkers kommun.”

Centrala Åkersberga:

”Titta på cykelvägen längs med Skolvägen, den slutar mitt i allt (men en icke-avfasad kantsten).”

Svar: Nej. Nu finns inga planer på att åtgärda detta.

”Kolla även upp cykelvägen längs med Hackstavägen som ofta är skymd av häckar vilket gör att det är svårt att få uppsyn över trafiken som kommer från sidovägen mot industriområdet.”

Svar: Ja. Nästa år ska kommunen börja planera för att kunna bygga om cykelvägen. Men kommunen uppmanar invånare att felanmäla skymmande buskar till kommunen så att dessa kan åtgärdas.

Ljusterö:

”Vi på Ljusterö kämpar för att få till gång- och cykelvägar, vägarna är livsfarliga. Många barn och gamla finns här och ingen vågar knappt röra sig ute, eftersom man måste blanda sig med den ökande trafiken. Här finns inga gatlysen, knappt vägkanter och i övrigt smala vägar. Vintertid ligger också bussarna allt oftare i dikena.”

Svar: Oklart. Trafikverket och kommunen har beställt en trafikutredning för gång- och cykelväg, sträckan Ljusterö färjeläge – Ljusterö torg. Meni dag finns inga pengar för produktion. I övrigt har kommunen och Trafikverket en kontinuerlig dialog kring de brister och behov som finns på det statliga vägnätet.

Rydbo:

”Åkersberga/Åkers Runö/Täljö/Rydbo. Längst tåget borde det göras cykelväg!”

Svar: Oklart. Kommunen har länge haft planer på att göra om en arbetsväg mellan Täljö och Rydbo till cykelväg, men än så länge har inget hänt. Det finns flera privata markägare i området, däribland Douglas. Vi ligger på i frågan. Men markägarna är bland annat rädda för tjuvdumpning och en ökad trafik där om fler börjar använda vägen. Vi måste få markägarna i att bli trygga i att vi kan hantera detta, säger Johan Bergqvist.

Stava/276/Rosenkälla:

”276 Stava. Var en galning i dag som låg någon meter ut i motortrafikledsfältet där folk kör i 90+ kilometer i timmen.”

Svar: Oklart. Svar från Trafikverket: ”Det finns möjligheter att cykla längs gamla landsvägen, sen vidare på grusväg fram till Sjöbergsvägen. Från Sjöbergsvägen är det möjligt att cykla via Stava. Tidigare fanns det möjlighet att cykla på vägrenen, men det är inte trafiksäkert att cykla längs väg med 90 kilometer i timmen. Cykling längs väg 276 kommer att behandlas i den åtgärdsvalsstudie för sträckan Sjöbergsvägen- Rosenkälla (Etapp 2) som siktar på att startas under 2016.

Vaxholm:

”Definitivt Bogesundsvägen i Vaxholm. Det finns otroliga cykelmöjligheter i vacker natur men det begränsas enormt av den smala vägen med stora skaderisker.”

Svar: Oklart. – Vi projekterar för en gång- och cykelväg på Överbyvägen på Resarö och vi utreder gång- och cykelväg på Rindö östra och från Vaxön ut till golfbanan på Bogesund. Vägen ut till Bogesund är en Trafikverksväg. Trafikverket prioriterar i första hand cykelvägar för arbetspendling och då är inte Bogesundsvägen särskilt aktuell. Nästa steg är att trygga gång- och cykelbanor för barn och unga till förskolor och skolor. En cykelväg från Engarn till Arninge finns efter Vaxholms påtryckningar nu med i Trafikverkets planer, men tidsplan saknas. säger Malin Forsbrand (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Källa: Österåkers kommun, Vaxholms kommun, Trafikverket