Här är läsarnas värsta vägar

Zenaida Merida passerar korsningen vid Horisontvägen i Skarpnäck varje dag och känner sig inte trygg i den livliga trafiken.
Zenaida Merida passerar korsningen vid Horisontvägen i Skarpnäck varje dag och känner sig inte trygg i den livliga trafiken.

En kvinna skyndar över övergångsstället i korsningen vid Horisontvägen i Skarpnäck. En buss vrålar förbi en halvmeter bakom henne när hon precis klivit upp på trottoaren.

– Den här korsningen är inte rolig. Man ser bussar och bilar och tror att de ska stanna, men de gör inte alltid det, säger Zenaida Merida som passerar övergångsstället varje dag på väg till jobbet.

När Mitt i:s läsare fick frågan via Facebook vilka platser de ansåg vara trafikfarligast i stadsdelen blev reaktionerna många. Fortkörningar och trafikvett var vanliga problem.

En av de utpekade vägarna var Horisontvägen i Skarpnäck. Skarpnäcks fria skola ligger precis intill vägen och många i Skarpnäck har reagerat på att barnen måste passera de oövervakade övergångsställena.

– Problemet där är att det rör sig om en friskola, där vi i efterhand får försöka anpassa trafikmiljön. När kommunen planerar skolor kan vi på trafikkontoret vara med och planera trafiken. Horisontvägen är en primärgata i Skarpnäck och planerad efter det, säger Katarina Kjellberg, trafikplanerare vid trafikkontoret.

Att trafikanter kör för fort inom stadsdelens tätbebyggda områden är ett problem som många läsare upplever.

”Det finns alldeles för få 30-skyltar. Jag blir alltid omkörd när jag håller 30 på Fyrskeppsvägen och Söderarmsvägen” skriver en läsare.

”På Kärrtorpsvägen kör bilar alltid för fort. Trots att det är en parklek precis intill” skriver en annan.

Men undersökningar från polisen talar emot detta. De vägar som bilister är mest noga med att hålla är 30-sträckor.

– Det är på länsvägarna som flest dödsolyckor och allvarliga olyckor sker. Men man känner sig mest otrygg i trafiken i sitt närområde och där man hämtar och lämnar sina barn, säger Mikael Gelius vid polisen.

Polisen överväger hela tiden var i trafiken de ska lägga sina resurser.

– För att spara liv i trafiken måste vi satsa mer på att bevaka olycksvägarna. Men vi åker ut och gör kontroller vid skolor för att visa oss närvarande och för att uppmärksamma trafiksäkerheten, säger Mikael Gelius.

Men framtidens Skarpnäck kommer att ha ännu fler bilister på vägarna. Inför byggandet av de 6000 bostäder som ligger inom stadsdelens byggprogram ska trafikkontoret se över det befintliga trafiknätet.

– Det man får göra då är att göra en konsekvensanalys för att se var trafiken kan bli mest tung och vilka åtgärder man kan vidta, säger Katarina Kjellberg.

En redan tungt trafikerad väg är Garagevägen i Blåsut. Och här ska ytterligare 140 nya bostäder byggas. Vägen är uppdelad i en 50- sträcka och 30-sträcka utanför Södra Hammarbyskolan. Men boende i området tycker att bilister ofta missar 30-skylten.

– Jag vågar aldrig ha mina barn lösa vid vägen, de får alltid sitta i barnvagn, säger Mona Backlund som bor intill vägen.

Garagevägen är en bred och rak genomfartsled till Hammarbyhöjden och Björkhagen med två oövervakade övergångsställen.

I och med raksträckan vid vägen tror trafikpolis Mikael Gelius att trafikanter luras till att tro att det är säkrare att köra fortare.

– Det är en sträcka där det finns risk för olyckor och man måste se över lösningar för att få ner hastigheterna, säger Mikael Gelius.

Trafikkontoret har planer på att smalna av vägen genom att bredda cykel- och gångvägen. Men detta är inget som kommer att bli klart tills bostäderna runt vägen är färdiga.

Mycket av trafikproblemen i stadsdelen går heller inte att bygga bort, enligt Katarina Kjellberg.

– Det handlar att titta på vad som föranleder olyckor. Är det för att man kört för fort eller är det något vi kan bygga bort. Men så klart tar vi emot medborgarnas synpunkter. Men ibland är det tyvärr svårt att uppfylla allas önskemål och krav.

Fakta

Här är Skarpnäcks olycksvägar

Antal olyckor under 2015.

Länsväg 229: 19

Tyresövägen: 7

Väg 75: 5

Kärrtorpsvägen: 4

Pilotgatan: 4

Finn Malmgrens Väg: 4

Kalmgatan: 4

Skrubba Malmväg: 3

Karlskronavägen: 2

Rusthållarvägen: 2

Malmövägen: 2

Källa: Transportstyrelsen