Här är linjen med flest fel

Helena Brant är irriterad på att det inte går att lita på pendeltågen.
Helena Brant är irriterad på att det inte går att lita på pendeltågen.
Var tolfte tåg är försenat på vardagar .
Var tolfte tåg är försenat på vardagar .
Sofia tar en stor tidsmarginal för att komma till jobbet i tid.
Sofia tar en stor tidsmarginal för att komma till jobbet i tid.
2 641 fel – och förseningar på vart tolfte tåg. Så såg det ut på Bålstapendeln under 2015.

Nu har Spångaborna fått nog av pendelkaoset.

– Det som är mest irriterande är att det inte går att lita på pendeltågen, säger Helena Brant.

För drygt en vecka sedan var det pendelkaos igen. Då började problemen tidigt på morgonen och avhjälptes inte förrän sent på kvällen. Det är bara en av många händelser som skapat förseningar för Spångaborna.

Siffror från SL visar att linje 35 är den pendeltågslinje som har haft mest problem under förra året. 2015 rapporterades 2 641 avvikelser, vilket innebär ungefär sju avvikelser per dag under året på Bålstapendeln.

– Pendeltågen är inte pålitliga och det händer ganska ofta att jag kommer sent till jobbet eller till förskolehämtningen. Jag åker pendeltåg till och från jobbet i rusningen, men bara när det är nödvändigt, säger Helena Brant.

Bålstapendeln har ungefär 150 planerade avgångar varje vardag. Ungefär var tolfte tåg från Spånga till Stockholm C var försenat under förra året på vardagar. I statistiken från SL räknas ett tåg som försenat om det anländer två minuter försent till stationen.

– Det finns alltid saker att förbättra. Vi samarbetar med både Trafikverket som ansvarar för spåren och med Stockholmståg som idag kör pendeltågen för att kunna hitta lösningar som förbättrar pendeltågstrafiken i hela länet, säger Ronnie Johansson, kommunikatör på SL.

MTR, som nu driver tunnelbanetrafiken, vann pendeltågsupphandlingen och kommer eventuellt ta över trafiken senare i år. I samband med det har MTR lanserat en rapport där de har utvärderat dagens pendeltågstrafik. Enligt rapporten beror ungefär 56 procent av alla förseningar i Stockholms pendeltågstrafik på bristfällig infrastruktur.

Eftersom SJ har överklagat upphandlingen och processen inte är klar än vill MTR inte kommentera deras planer för pendeltågstrafiken.

– Vi har givetvis många tankar och idéer för hur pendeltågstrafiken kan utvecklas och förbättras, men vi kan inte föregå utfallet i den processen. Vi återkommer gärna när vi med säkerhet vet utfallet, säger Erika Wegener, pressekreterare vid MTR.

Enligt SL är orsaken till de flesta problemen på pendeltågslinjerna i Stockholm signalfel, vagnfel och spårfel.

– Upphandlingen av pendeltågsverksamheten har överprövats men oavsett vem som kör tågen så vill vi givetvis utveckla och förbättra pendeltågsverksamheten. Idag byggs både Mälarbanan, som kommer att ge pendeltågen egna spår, och Citybanan som kommer att kunna ge en mer tillförlitlig pendeltågsverksamhet på sikt, säger Ronnie Johansson.

Sofia åker pendeltåg till jobbet varje dag när hon jobbar, fast nu är hon föräldraledig. Hon är inte heller nöjd med pendeltågen.

– Pendeltågen går sådär och det är förseningar ganska ofta. Därför måste jag vara ute i god tid. Jag åker kanske en timme och 40 minuter innan jobbet börjar, säger Sofia.

Fakta

De sköter pendeltågstrafiken

Det är Stockholms lokaltrafik (SL) som samordnar trafiken på pendeltågslinjerna och resten av Stockholms lokaltrafik.

Det är Trafikverket som äger och underhåller spåren som pendeltågen kör på.

SJ:s dotterbolag Stockholmståg kör tågen på entreprenad av SL.

Senare i år kan MTR komma att ta över trafiken. Upphandlingen har överklagats av SJ och nu pågår en överklagandeprocess.