Här är marken mest skyddad

SALEM Salems kommun har mest naturskyddad mark i hela Sverige. Det visar en jämförelse som Sveriges Radio gjort med statistik från Statistiska centralbyrån.

Inte mindre än 59 procent av ytan utgörs av skyddad mark som inte får bebyggas.

En stor del av detta beror på att marken ligger i anslutning till Bornsjön som är reserv­vattentäkt för Norsborgs Vattenverk. Bebyggelse riskerar att ge föroreningar som påverkar vattenkvaliteten.

Andra kommuner i Stockholms län med mycket skyddad mark är Vaxholm, Huddinge, Sollentuna och Tyresö.