Här är Mitt i:s läsare rädda i trafiken

Emelie Mirhagen tycker, som så många andra, att olycksrisken på Sandfjärdsgatan är stor.
Emelie Mirhagen tycker, som så många andra, att olycksrisken på Sandfjärdsgatan är stor.
Korsningen på Sockenvägen vid Östberga återvinningscentral är "galen" enligt Mitt i:s läsare.
Korsningen på Sockenvägen vid Östberga återvinningscentral är "galen" enligt Mitt i:s läsare.
På Bjursätragatan är det få som håller 30, menar läsare.
På Bjursätragatan är det få som håller 30, menar läsare.

Bilar som inte håller 30, farliga korsningar och dåligt med övergångsställen. Det är exempel på synpunkter som kom fram när vi bad er berätta om de värsta trafikplatserna.

Emelie Mirhagen går längs Sandfjärdsgatan med Alfred i barnvagnen. De har varit och lämnat Alfreds storebor Leonard på förskolan uppe i Årsta centrum. Den ena lastbilen efter den andra kör förbi.

– Det är ingen som håller hastigheten här. De flesta kör betydligt fortare än 30, säger Emelie Mirhagen.

I varje ände av Sandfjärdsgatan finns en 30-skylt. Däremellan finns inget som påminner om hastighetsbegränsningen på den långa gatan. Vägen är bred och rak och inbjuder dessutom till att köra fortare. Men det är många förskolor och barn i området.

– Det är mycket tung trafik här. Dessutom är det många som genar här när det är köer i tunneln, säger Emelie Mirhagen.

Ofta står det lastbilar parkerade längs vägen.

– Det är omöjligt att se om det kommer någon bil, då måste man sticka ut en bit i gatan för att se, säger hon.

Vilka trafikplatser är farligast?

Den frågan ställde vi till er läsare i olika lokala Facebookgrupper häromveckan. Gensvaret blev stort. Totalt fick vi in ett hundratal kommentarer och mejl.

Allra störst var engagemanget i Årsta. Väldigt många framhöll Sandfjärdsgatan.

– Det är en gata som vi har fått in synpunkter på. Vi tittar på den just nu. Vi kommer att göra hastighetsmätningar där under våren, säger Erik Johansson, presstalesperson vid trafikkontoret.

Men några fler 30-skyltar kommer det inte att bli.

– Det finns en policy att vi inte ska ha för mycket skyltar. Det riskerar att skapa ett informationsöverflöd så att budskapet inte går in. Det normala är att det är skyltat när man kommer in på en gata, men inte mer. Undantaget är när det är en skola, säger Erik Johansson.

Här är det flera förskolor, varför inte påminna om 30 då?

– Små barn ska inte gå i trafiken själva, utan tillsammans med sina föräldrar. Att det ligger en förskola intill vägen är därför inte ett skäl för att ha 30 som hastighetsbegränsning.

En Årstabo efterlyste ett övergångsställe och skrev till trafikkontoret, men fick till svar att det inte var aktuellt.

– Övergångsställen är till för att öka framkomligheten, det är inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Det är skillnad på upplevd säkerhet och faktisk, det finns studier som visar att det inte är säkrare att gå över på ett övergångsställe, säger Erik Johansson.

En trafikplats som många Enskedebor upplever som farlig är korsningen på Sockenvägen vid Östberga återvinningscentral. ”Livsfarligt övergångsställe” och ”galen korsning” är några av kommentarerna. Flera Enskedebor vill se en rondell eller ett trafikljus där.

– Vi har fått in synpunkter på den korsningen, om att det inte är några trafiksignaler. Vi tittar på det just nu, säger Erik Johansson.

I Rågsved är det många som tycker att 30-skyltarna på Bjursätragatan snarare verka fungera som en lägsta-hastighet.

Det är också en ganska bred väg som inbjuder till att köra fortare.

Överlag handlar många av synpunkterna just om att hastigheten inte följs på 30-vägar.

Trafikkontoret gör just nu en översyn över hastigheterna i Stockholms stad. Under våren tittar man på Årsta. Hastighetsregleringar i olika områden kommer att ske under de närmaste två åren. Utöver det kan det bli aktuellt med hastighetssänkande åtgärder som farthinder och avsmalningar.

Enligt Mikale Gelius, trafiksamordnare vid söderortspolisen, är hastighetsöverträdelserna inte så vanliga som folk upplever dem.

– Det finns enstaka platser där det faktiskt kan vara ett problem. Men generellt upplever man en otrygghet där man bor och lämnar sina barn på skola och förskola, men när vi kollar är det sällan så allvarligt som man tror, säger han.

Erik Johansson uppmanar alla engagerade trafikanter att höra av sig till trafikkontoret.

– Vi är väldigt glada över alla synpunkter vi får in. Vi vill uppmana alla att lämna åsikter via vår tyck till-app eller via hemsidan. Då får vi reda på var det är problem och kan se om vi kan göra något åt det, säger han.

Fakta

Här sker flest olyckor

Olyckor med personskador 2015 (bortsett från Nynäsvägen)

Huddingevägen 17

Arenavägen 10

Enskedevägen 8

Magelungsvägen 8

Åbyvägen 8

Sandfjärdsgatan 7

Årstavägen 7

Rågsvedsvägen 6

Örbyleden 6

Skebokvarnsvägen 5

Källa: Transportstyrelsen