Här är nya Alby centrum

Botkyrkabyggens skiss visar planen som ska förändra Alby centrum.
Botkyrkabyggens skiss visar planen som ska förändra Alby centrum.
En enkel skiss som visar stora förändringar. Planen är att ge Alby centrum ny entré och ett helt nytt torg.

I veckan tog politikerna ett steg vidare mot att öppna centrum åt ett helt nytt håll.

Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun vill förändra Alby centrum i grunden. En av tankarna är att skapa ett öppet och livfullt torg västerut mot Eriksberg. Platsen är i dag tom och upplevs av många Albybor som otrygg på kvällen.

Botkyrkabyggen vill öppna centrumhuset med en ny entré på sidan där lastkajen finns i dag. Den nya entrén når besökarna från det nya torget och på andra sidan av det nya torget planeras ett bostadshus med butiker i gatuplanet.

Högst upp i bilden på den här tidiga skissen från Botkyrkabyggen syns tunnelbaneingången. Så långt är allt som vanligt. Men till höger i bild syns alltså den nya entrén till centrumhuset och till vänster i bild det nya torghuset inplanerat.

I tisdags fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att bland annat skjuta till 200 000 kronor i arbetet för att få fram en ny detaljplan. Nämndens beslut är dock inte slutgiltigt, utan kommunfullmäktige har sista ordet.

Blir det en ny detaljplan kan byggnationerna starta tidigast år 2018.