Här är nya kyrkosalen – mitt i Bro

En kyrkosal, på en kulle, mitt i centrala Bro.

Här är byggnaden som kan bli Bros nya landmärke.

Svenska kyrkan i Bro behöver nya lokaler. De gamla på Prästvägen är omoderna och slitna och församlingen har länge uppvaktat kommunen för att få bygga nytt. Kyrkan ville bygga lokaler på delar av parkeringen i Bro centrum, men fick nej i tidigare förhandlingar.

Nu ser det ut som att kyrkan och kommunen kommit överens om en alternativ plats. Mitt i Bro centrum, på Norrgrindsvägen intill Brorondellen planeras en församlingslokal med kontor, samlingslokal och kyrkosal.

Planen är ute på samråd och kan klubbas under sommaren 2017. Sedan ska marken säljas till kyrkan.

– Det finns inga avtal om pris än, säger Henric Carlson, planchef i Upplands-Bro kommun.

PerÅke Ljungqvist, ordförande i kyrkorådet i Bro församling, är nöjd med förslaget.

– Vi vill synas i Bro centrum och vi vill ligga där människor rör sig. Även om man inte är på väg till kyrkan ska man kunna se att vi finns, säger han.

Byggnaden kan bli omkring 18 meter hög och i kyrkosalen finns plats för 200 personer. Tanken är att salen ska användas för gudstjänster, men också för kulturevenemang. I lokalerna vill kyrkan driva café och rättvisebutik.

Kommer det att bli en kyrkklocka?

– Det är inte klart. Nu får vi se om placeringen blir godkänt, sedan kan vi gå vidare, säger PerÅke Ljungqvist.

Intill den planerade församlingslokalen ligger EON:s panncentral. Tanken är att anläggningen ska rivas när Högbytorps värmeverk öppnar.