Här är otryggheten störst

Mörkret och ödsligheten gör att Ulla Hansén undviker flera av gångvägarna vid Mörby centrum under kvällstid.
Mörkret och ödsligheten gör att Ulla Hansén undviker flera av gångvägarna vid Mörby centrum under kvällstid.
Mörby centrum upplevs fortfarande som den mest otrygga platsen i kommunen.

Ulla Hansén undviker gångvägarna där.

– Det är mörkt och ödsligt, säger hon.

Ulla Hansén är i den regniga förmiddagen på väg hem från Mörby centrum längs gångvägen vid parkeringsgaraget. Om det var kväll hade hon valt en annan väg.

– Ja, förutom att det är mörkt är det knäpptyst här då. Det finns oftast inte en människa som kan hjälpa till om det skulle hända något, säger hon och efterlyser bättre belysning.

Ödsligheten och mörkret är den vanligaste anledningen till varför centrumet upplevs som otryggt. Det visar den trygghetsenkät, gjord av brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd, som cirka 300 Danderydsbor har besvarat.

Liksom 2008 – då förra enkäten gjordes – toppar Mörby centrum listan över kommunens otryggaste platser. En tredjedel av de svarande nämner centrum. Framför allt parkeringsgaraget, gångvägarna och trapporna till och från centrum pekas ut.

– Många människor passerar och samlas där. När centrumet är stängt på kvällen finns det inte samma typ av sociala kontroll. Det kan ge en känsla av ödslighet, säger Stina Lindberg, projektledare vid Trygg i Danderyd.

Danderyds sjukhus med närområde har fått näst mest svar – 77 – och upplevdes också som en av de otryggaste platserna i förra undersökningen. Även Mörbyleden och områdena i närheten pekas ut, men inte av lika många.

De tre platserna är sådana som närpolisen vet kan upplevas som otrygga.

– Det handlar ofta om vad jag kallar måstevägar, platser man måste ta för att komma till skola eller arbete, säger Mats Hessler, polisinspektör.

Tillsammans med personal från tekniska kontoret och brottsförebyggande rådet ingår han i en nybildad arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur platserna kan göras tryggare.

Projektledare Stina Lindberg nämner åtgärder som att röja växtligheten och belysning.

– Det är något som gjorts sedan förra undersökningen. Man har också jobbat mycket med gångtunnlarna vid sjukhuset, med belysningen och målat taket i dem. Men några av platserna upplevs ju fortfarande som otrygga. Där måste vi fundera på vad vi kan göra och sätta extra fokus.

Är din uppfattning att Danderydsborna överlag känner sig otrygga?

– Nej. De flesta känner sig trygga i grunden, vilket jag också fått som svar när jag delat ut enkäter. Det är snarare så att det finns några platser där man inte känner sig helt trygg.

Den uppfattningen har också Mats Hessler.

– Vi sticker inte ut gentemot andra kommuner när det hand- lar om trygghet. Men det är såklart att vi har platser som vi kan förvandla till något bättre, säger han.

Fakta

Känner du dig otrygg i Mörby centrum?

Gunilla Fröberg:

”Nej, jag känner mig inte otrygg alls i centrum. Jag är så löjligt naiv när det gäller det där med trygghet.”
Wilaiwan Khawi:

”Jag öppnade min salong här i centrum för två år sedan. Det är lugnt och jag upplever det inte som otryggt. Dessutom finns vakter här som patrullerar.”
Christine Arlehov:

”Jag upplever centrum som tryggt. Jag rör mig i och för sig mest här på dagarna, och inte på kvällarna. Men det är ingenting jag har tänkt på.”
Susanne Hashagen:

”Jag känner mig inte alls otrygg i centrum. Men jag är inte en otrygg person i grunden, heller.”