Här är Sjöstans nya bostadskvarter

Den gamla fabriksbyggnaden till höger i bild är ett av få hus som kommer att bevaras när de nya bostadskvarteren ska byggas.
Den gamla fabriksbyggnaden till höger i bild är ett av få hus som kommer att bevaras när de nya bostadskvarteren ska byggas.
I botten av husen finns det plats för förskolor, restauranger och butiker.
I botten av husen finns det plats för förskolor, restauranger och butiker.
Flerbostadshusen i de nya kvarteren får varierande höjd, de flesta mellan fem och nio våningar.
Flerbostadshusen i de nya kvarteren får varierande höjd, de flesta mellan fem och nio våningar.
En ny årsring kommer snart att läggas till i Hammarby Sjöstad.

750 nya bostäder ska byggas – och dessutom blir det nya förskolor, restauranger och butiker.

Samtidigt ska Heliosparken få ett ansiktslyft.

Påsen och Godsvagnen heter tomterna som ska bli Sjöstans nya bostadskvarter i industriområdet norr om Virkesvägen och söder om Sjöstadsskolan. Här låg tidigare gokart-bana, kontor och lagerlokaler. Men de flesta av husen kommer att rivas för att ge plats till runt 750 nya lägenheter i flerbostadshus på mellan fem till tio våningar.

Det planeras även för förskolor, radhus, nya stadsgator, gröna stråk och lokaler för centrumändamål.

– Det kan till exempel vara restauranger, butiker, tandläkarmottagningar eller kulturverksamheter, säger Maria Tognolina, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Norr om kvarteren finns i dag Heliosparken, som ska få fräschas upp och byggas ut samtidigt som lägenheterna blir klara för inflyttning.

Detaljplanerna för Påsen och Godsvagnen ställdes ut för granskning under hösten 2015. Tio yttranden kom in, flera synpunkter handlade om vikten att bevara industrikänslan i området.

Det fanns även åsikter om att husen var för höga och för tätt byggda. Men det var inga argument som bet på politikerna som klubbade igenom planerna först i stadsbyggnadsnämnden i december och i kommunfullmäktige i slutet av januari. Den 21 mars förväntas även kommunfullmäktige ge grönt ljus till en överenskommelse om exploatering för kvarteren.

Några av lägenheterna har redan haft säljstart med beräknad inflyttning 2017 och 2018. Husen i kvarteren kommer att byggas av Skanska Nya Hem, Areim, Ikano Bostad samt Svenska Hus.

Fakta

25 000 invånare

Hammarby sjöstad började planeras på 1990-talet och området är nu nästan färdigbyggt.

När stadsdelen är klar kommer det här finnas runt 11 000 lägenheter för drygt 25 000 invånare.

Totalt kommer cirka 35 000 personer att bo och arbeta inom området, enligt siffror från Stockholms stad.