Här är skolorna du måste köa till

Nästan varannan grundskola uppger att de har fler sökande än platser. Störst tryck är det på friskolan Vittra.

Tre kommunala skolor saknar helt ansökningar.

I en mejlenkät har Järfällas 26 grundskolor, kommunala och friskolor, tillfrågats om eventuell elevkö. 17 skolor har svarat.

Bland skolorna som uppger sig inte ha några ansökningar är Tallbohovskolan, som från 2014 nu stoppar intaget till årskurs 6 till 9.

Rektor Agneta Landin tycker att skolan fått ett oförtjänt dåligt rykte. I stället för enbart betyg skulle fler variabler vägas in vid jämförelser, tycker hon, som exempelvis andel utlandsfödda elever. På det sättet kan man se om en skola lyft sig.

Den skolan med längst kö är Vittra – 717 barn står på väntelistan till friskolan.

– Den främsta anledningen tror jag är att vi har mycket goda kunskapsresultat. Våra engagerade pedagoger och vår helhetssyn på eleverna är bidrar också, säger rektor Gunilla Wardau.

Till skillnad från friskolorna finns inget kösystem till en kommunal skola, där gäller i stället syskonförtur eller närhetsprincipen.

Men även till en del kommunala skolor ansöker fler än det finns plats, vilket kommunen kallar en ”översökt” skola.

Friskolornas kösystem påverkar ändå de kommunala skolorna.

– Det betyder att kommunala skolor får en viss sorts elever, det blir en annan elevsammansättning, säger Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Följden kan bli att mindre populära skolor tvingas till nedläggning.

– Ofta handlar det om en process där först någon elev slutar och andra följer efter, säger Jenny Kalsenius, undervisningsråd på Skolverket.

Fakta

Så svarade Järfällas skolor

Kö (friskolor): Vittra (717 elever), Engelska skolan (571),Växthuset (oklart antal).

Översökta (kommunala skolor): Viksjöskolan (20), Karlslund (4), Kolarängen och Lundskolan svarar också ja men uppger inte antal barn,

Inte översökta (kommunala skolor): Ulvsättra, Tallbohov, Källtorpskolan, Neptuni, Skälby, Aspnäs, Berghem, Olovslund, Vattmyra, Fastebol-Högby, Sandvik.