Min lokala hjälte

Skolorna som kan öppna efter lektionstid

Hässelbygårdsskolan
Hässelbygårdsskolan.
Bäckahagens skola
Backahagens skola.
Flera stadsdelar i Stockholm har brist på mötesplatser för föreningslivet. Men det ska skolorna råda bot på. Nu föreslår kulturförvaltningen sju fler skolor i staden som ska öppna sina dörrar för föreningarna efter lektionstid.

I slutet av september avslöjade Lokaltidningen Mitt i att en skola i varje stadsdel öppnas upp efter lektionstid 2017. Det är föreningslivet som ska få hålla till i skolorna.

Satsningen finns med i förslaget till nästa års budget, som presenterades i onsdags.

Redan i dag har 18 av Stockholms skolor bokningsbara lokaler. Nu har kulturförvaltningen föreslagit möjligheten att öppna ytterligare sju skolor i de stadsdelar som har brist på lokaler för föreningslivet.

Enligt förslaget till pilotprojektet ska Bäckahagens skola, Lindeskolan, Östbergaskolan, Skärholmens gymnasium och Johan Skytteskolan i söderort samt Abrahamsbergsskolan och Hässelbygårdsskolan i västerort öppnas upp för föreningslivet.

Idrottsföreningar, kulturföreningar eller kanske bostadsrättsföreningar skulle kunna vara de som bokar en tid i en aula eller ett bibliotek.

På tisdag nästa vecka beslutar kulturnämnden om pilotprojektet.

Tidigare i år bestämde utbildningsnämnden och idrottsnämnden att alla gympasalar skulle öppnas upp för allmänheten för att råda bot på den stora hallbrist som också råder i Stockholm.