Här är SL:s förslag på trafikförändringar nästa år

Linje 474 föreslås få tätare turer.
Linje 474 föreslås få tätare turer.
Fler avgångar mellan slussen och Gustavsberg men också neddragningar.

Det kan bli aktuellt enligt SL:s förslag på ändringar i kollektivtrafiken.

Trafikförvaltningens förslag med trafikförändringar innebär både utökningar och reduceringar i trafiken för Värmdöborna. Bland annat föreslås fler avgångar mellan Slussen och Gustavsberg, men bara om Slussenterminalen klarar av fler ankomster i rusningstid.

Även linje 474 mellan Hemmesta och Slussen föreslås få fler avgångar och tätare turer.

Majoriteten av ändringarna ska, om förslagen går igenom, träda i kraft i december i år.

Senast den 13 maj ska Värmdö kommuns synpunkter kring ändringarna vara inskickade till Trafikförvaltningen.

Så kan de nya turerna bli:

Linje 423 Slussen – Gustasbergs Lugnet

Linjen övervägs att få ytterligare en ny avgång under morgonens högtrafik vilket ger 10-minuterstrafik mellan cirka klockan 7-8 och fördubblad turtäthet tillsammans med linje 425. Detta på grund av ökat inflyttande i centrala Gustavsberg.

Det förutsätter dock att Slussenterminalen bedöms klara av ytterligare ankomster under rusningstidens maxtimme.

Linje 433 Slussen – Stavsnäs (- Djurö)

Linjen övervägs att få ytterligare en ny avgång från Stavsnäs cirka klockan 08.45 vardagar på sommaren då båt från Sandhamn ansluter. Avgången avlastar befintlig avgång på linje 434, som därmed inte behöver trafikera in till Stavsnäs.

Linje 434 Slussen – Överby

Avgången från Sollenkroka cirka klockan 8.08 på vardagar under sommaren övervägs att ej gå via Stavsnäs om ny avgång införs på linje 433 enligt ovan. För resenärer norr om Djuröbron blir konsekvensen en förkortad restid.

Linje 440 (Slussen – motorvägen – Grisslinge-) Hemmesta (Kolvik) – Bullandö

På grund av ökad bebyggelse i Gustavsbergs centrum samt även utefter linje 474 sträckning genom Hemmesta så övervägs ett ökat utbud för att möta efterfrågan. Därför övervägs att låta fler avgångar på linjerna 436-440 förlängas från Kolvik/Hemmesta till Slussen.

Följande tider är i så fall aktuella, i riktning från Kolvik vardagar mellan cirka klockan 10.00-14.45. Lördagar mellan cirka 13.30-19.30 och söndagar och helgdagar mellan cirka 16.30-18.30. I rikting mot Slussen: vardagar mellan cirka 09.25-15.10, lördagar mellan cirka klockan 10.00-18.00 samt söndagar och helgdaagar mellan cirka 10.30-16.00.

Linje 474 Slussen – Hemmesta vägskäl

Det övervägs att införa ett antal nya avgångar från Slussen mellan cirka 21.45 och 23.20 under vardagar vilket då skapar 10-minuterstrafik mot dagens 15-minuterstrafik. Detta för att motverka trängsel.

Linje 480C Stockholm C- Mölnvik

Linjen övervägs att få utökad trafik genom att det i förmiddagsrusningens maxtimme på vardagar införs nya avgångar vilket gör att utbudet går från att 12-minuterstrafik till 10-minuterstrafik.