Här är sockrade budet om promenaden

Fem fastighetsägare i Lännersta får i dagarna ett avtalsförslag från Nackapolitikerna, för att kunna hålla strandpromenaden där fortsatt öppen för allmänheten.
Fem fastighetsägare i Lännersta får i dagarna ett avtalsförslag från Nackapolitikerna, för att kunna hålla strandpromenaden där fortsatt öppen för allmänheten.
Ekonomisk kompensation.

Övertagande av skadeståndsansvar.

Nackapolitikerna sockrar budet till fem fastighetsägare för att kunna hålla strandpromenaden i Lännersta fortsatt öppen för allmänheten.

Nacka kommun ska reparera och underhålla stigen.

Arbetet med att rusta stigen ska ske diskret, inga stora maskiner ska användas.

Det är några erbjudanden i det avtalsförslag Nackapolitikerna skickat till fem fastighetsägare i Lännersta för att kunna hålla den populära strandpromenaden i Lännersta fortsatt öppen för allmänheten.

I avtalet står också att inga bänkar, belysning eller annat som kan ändra stigens karaktär kommer att placeras ut.

Som motprestation erbjuder sig Nacka kommun att ta över skadeståndsansvar i samband med eventuella olycksfall på stigen, krav som annars skulle kunna riktas mot fastighetsägarna.

Kommunen är också beredd att lägga ett visst belopp per år i ersättning till fastighetsägarna, av avtalsförslaget framgår inget exakt belopp, för att kompensera för reparations- och underhållsarbete.

Enligt politikerna har det sedan 1927 genom ett servitut varit möjligt för allmänheten att promenera på den privatägda marken vid stranden.

Politikerna hoppas på ett avtal med fastighetsägarna innan mars månads slut.

Läs även här.